Drugi etap prac zagospodarowania terenu wokół ośrodka zdrowia na cele rekreacyjne jest kontynuacją prac wykonanych w ubiegłym roku i polega na wydzieleniu trzech obszarów (4x4; 3x3, 9x9), na których zostaną zamontowane nowe urządzenia, tj. urządzenie do siłowni zewnętrznej, stół do gry w piłkarzyki oraz kosz do gry w koszykówkę. Zakupione zostały także dwie ławeczki i dwa kosze na śmieci. Oto efekt dotychczasowych prac.