Dekoracje malarskie

Dekoracje malarskie występują w kaplicy. Zawiera ona elementy kolumn z motywami roślinnymi, zaś żebra i łuk międzyprzęsłowy wykończone są w technice sztukaterii. Pod koniec lat 50-tych XX w. ściany kaplicy w górnej części pokryto malowidłami o tematyce związanej z posługą kapłańską i męczeńską śmiercią św. Jana Nepomucena. Dolne partie ścian bocznych na poziomie kolumn pomalowano z użyciem elementów roślinnych i geometrycznych. Ściany szczytowe zachowały fragmenty malowideł postaci aniołów. Dekoracje malarskie zostały wykonane przez Józefa Marka (Marek), lokalnego artysty.

Z relacji niejakiego Cichutka, która pojawiła się w J. L. Haarmann's Zeitschrift für Bauhandwerker unter Mitwirkung der Lehrer der Baugewerkschule zu Holzminden herausgegeben von Gustav Haarmann (Rocznik 1866), wynika, iż w kaplicy stał mały ołtarz służący do odprawiania nabożeństwa w ceremoniach, a sklepienia obu pomieszczeń (kaplicy i krypty - M.S.) to zwykłe kopuły, przy czym na powierzchni sklepienia kaplicy są malowidła i jest ono przecięte pasem w kształcie łuku. Nie wiemy jednak, co te malowidła przedstawiały.

Dwaj muzykujący aniołowie

Ponad nadświetlem drzwi znajduje się symetryczna scena figuralna, przedstawiająca dwa anioły, grające na trąbach. Postacie mają długie włosy o ciemnobrązowym odcieniu, twarze młodzieńcze. Odziane są w dwubarwne suknie, z ciemnozieloną, odciętą powyżej pasa górą i długą do kostek dolną częścią w kolorze żółtym. Skrzydła aniołów zielone. Wokół otworu drzwiowego namalowane, obramowujące go „ciosy kamienne” (brazowe na janorózowym tle).

Święty Jan Nepomucen przesłuchiwany przez króla Wacława IV

Dekoracja dwudzielna: w górnym polu w podłuczu występuje scena figuralna, w dolnym dwupłycinowa dekoracja architektoniczna. Płyciny z marmoryzacją w kolorze zielonym, przedzielone są smukłym krzyżem o ramionach zakończonych trójlistnie. Powyżej fryz z powtarzającym się motywem roślinnym (zielone listki, pąk i pięciolistny, żółty kwiat).

W podłuczu znajduje się scena obrazująca scenę z życia św. Jana Nepomucena - przesłuchanie przez króla Wacława IV. Święty odziany w strój kapłana (komża, sutanna, stuła), z uniesionym w prawej ręce krucyfiksem. Duchowny stoi przed koronowaną głową siedzącą na tronie. Tło malowidła jak i stuła są koloru zielonego. Szata króla Wacława jest purpurowa, a płaszcz złoty, barwy te są przypisane do władzy monarszej. Obraz posiada liczne ubytki, które uniemożliwiają dalszą interpretacje dzieła. 

Pod obrazem znajduje się pas z motywem roślinnym. Motyw zawiera kwiaty, prawdopodobnie żonkile i bratki.

W dolnej części ściany występują dwie malowane płyciny z marmoryzacją w kolorze błękitnym. Pomiędzy nimi znajduje się złoty krzyż trójlistny.

Niezidentyfikowana scena z życia świętego Jana Nepomucena

Dekoracja dwudzielna: w górnym polu w podłuczu występuje scena figuralna, w dolnym dwupłycinowa dekoracja architektoniczna. Płyciny z marmoryzacją w kolorze zielonym, przedzielone są smukłym krzyżem o ramionach zakończonych trójlistnie. Powyżej fryz z powtarzającym się motywem roślinnym (zielone listki, pąk i pięciolistny, żółty kwiat).

Scena figuralna obecnie jest destruktem, z całkowicie nieczytelnym tematem przedstawienia. Z zachowanych nielicznych fragmentów tynku odczytać można tylko informację o tle dzieła, które było zielone. Nie zachowały się żadne elementy figuralne.

W dolnej części ściany występują fragmenty dwóch malowanych płycin z  marmoryzacją  w kolorze błękitnym. Pomiędzy nimi znajduje się belka pionowa złotego krzyża trójlistnego (ramiona niezachowane).

Tortury świętego Jana Nepomucena

Dekoracja dwudzielna: w górnym polu w podłuczu występuje scena figuralna, w dolnym dwupłycinowa dekoracja architektoniczna. Płyciny z marmoryzacją w kolorze zielonym, przedzielone są smukłym krzyżem o ramionach zakończonych trójlistnie. Powyżej fryz z powtarzającym się motywem roślinnym (zielone listki, pąk i pięciolistny, żółty kwiat).

Na ścianie znajduje się scena obrazująca tortury św. Jana Nepomucena. Malowidła ukazują moment tortur świętego, w izbie tortur. Jan ukazany jest jako dojrzały mężczyzna z broda oraz wąsem. Ubrany jest w charakterystyczny dla swojej postaci strój kapłana: czarną sutannę, założoną od pasa w dół. Górna część ciała świętego obnażona. W lewej, lekko zgiętej dłoni, prawdopodobnie trzyma prosty krzyż (swój atrybut) - nie można określić jednoznacznie z powodu zbyt złego stanu malowidła.

Śmierć świętego Jana Nepomucena

Dekoracja dwudzielna: w górnym polu w podłuczu występuje scena figuralna, w dolnym dwupłycinowa dekoracja architektoniczna. Płyciny z marmoryzacją w kolorze zielonym, przedzielone są smukłym krzyżem o ramionach zakończonych trójlistnie. Powyżej fryz z powtarzającym się motywem roślinnym (zielone listki, pąk i pięciolistny, żółty kwiat).

Na ścianie znajduje się scena w centrum obrazująca męczeńską śmierć św. Jana Nepomucena. Malowidła ukazują moment utopienia świętego, w nurcie rzeki Wełtawy. Jan ukazany jest jako dojrzały mężczyzna z brodą i bokobrodami oraz wąsem. Ubrany jest w charakterystyczny dla swojej postaci strój kapłana: czarną sutannę, białą komżę, sięgającą do kolan, obszytą dołem i na rękawach koronką oraz z założoną na ramionach stułą (jako symbol spowiednika). W prawej, lekko zgiętej dłoni trzyma prosty krzyż (swój atrybut). Ciało świętego otoczone jest złotymi promieniami, które ukazały się nad ciałem świętego płynącym Wełtawą i rozświetliły miejsce na rzece, gdzie rybacy je znaleźli. Na drugim planie zauważyć można most nad Wełtawą, z którego zrzucono św. Jana do nurtu rzeki. W dalszym planie można również dostrzec zamek. Malowidło posiada liczne ubytki, szczególnie w dolnej części obrazu, co uniemożliwia dokładny opis malowidła.

Strona poświęcona Wzgórzu Lukasów powstała w ramach projektu "Odkrywamy tajemnice Wzgórza Lukasów" realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa oraz z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Honorowy patronat nad projektem objął Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.