Dendroflora

Drzewa wokół kościołów, zwłaszcza drewnianych, i innych budowli związanych z kultem pełniły funkcję praktyczną: stanowiły osłonę od wiatru, a także od uderzeń pioruna.

Teren "Wzgórza Lukasów" obecnie wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Z relacji niejakiego Cichutka, która pojawiła się w J. L. Haarmann's Zeitschrift für Bauhandwerker unter Mitwirkung der Lehrer der Baugewerkschule zu Holzminden herausgegeben von Gustav Haarmann (Rocznik 1866), wynika, iż wzgórze to było porośnięte świerkami i olchami. Aktualnie na tym terenie rośnie 19 drzew, w tym 5 Robinii białych, 2 Dęby szypułkowe oraz 12 Lip drobnolistnych. Przeprowadzona w lutym 2020 r. ocena stanu fitosanitarnego drzew rosnących na "Wzgórzu Lukasów" (opinia dendrologiczna) wykazała, iż do usunięcia są (ze względu na zły stan) 2 Robinie białe, zaś pozostałe drzewa wymagają cięć sanitarnych i korekcyjnych (działania te zostały już wykonane).

Poniższa mapa ukazuje usytuowanie drzew:

Wykaz drzew zgodny z opinią dendrologiczną:

 1. Robinia biała
 2. Robinia biała
 3. Dąb szypułkowy
 4. Dąb szypułkowy
 5. Robinia biała
 6. Robinia biała
 7. Robinia biała
 8. Lipa drobnolistna
 9. Lipa drobnolistna
 10. Lipa drobnolistna
 11. Lipa drobnolistna
 12. Lipa drobnolistna
 13. Lipa drobnolistna
 14. Lipa drobnolistna
 15. Lipa drobnolistna
 16. Lipa drobnolistna
 17. Lipa drobnolistna
 18. Lipa drobnolistna
 19. Lipa drobnolistna

Strona poświęcona Wzgórzu Lukasów powstała w ramach projektu "Odkrywamy tajemnice Wzgórza Lukasów" realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa oraz z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Honorowy patronat nad projektem objął Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.