Ścieżka edukacyjna

Przy "Wzgórzu Lukasów" od strony ulicy Kościelnej, obok muru, jest usytuowana tablica informacyjna wchodząca w skład ścieżki edukacyjnej "Śladami Belka". Powstała ona w ramach projektu "Śladami Belka - ścieżka edukacyjna" realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk od września 2008 do marca 2009 r. (Program "Działaj Lokalnie" VI).

Ścieżka to wyznaczona trasa o długości ok. 2,5 km. Rozpoczyna się w centrum miejscowości Bełk, obok ośrodka zdrowia, gdzie zamieszczona została tablica informacyjna o tematyce „Bełk dawniej i dziś”. Następnie prowadzi do najciekawszych oraz ważnych miejsc na terenie sołectwa Bełk, w tym na "Wzgórze Lukasów".

W ramach projektu "Odkrywamy tajemnice Wzgórza Lukasów" zostały uzyskane nowe informacje o tym miejscu, które pozwoliły na zaktualizowanie treści zawartej na tablicy.

Zapraszamy do odwiedzenia "Wzgórza Lukasów" i zapoznania się z informacjami na tablicy.

Strona poświęcona Wzgórzu Lukasów powstała w ramach projektu "Odkrywamy tajemnice Wzgórza Lukasów" realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa oraz z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Honorowy patronat nad projektem objął Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.