Wystawa fotograficzna

Podczas realizacji działań projektowych tworzono dokumentację fotograficzną. Pozwoliła ona na zorganizowanie wystawy fotograficznej przedstawiającej wykonywane przez wolontariuszy prace oraz ich efekty. Wystawa odbyła się na terenie kościoła pw. św. Jana Sarkandra, a dokładniej w otaczającym go parku, w którym znajduje się pozostałość starego kamiennego i ceglanego muru wykorzystywanego jako miejsce wystaw fotograficznych z różnych uroczystości sakralnych. Zdjęcia ukazywały działania projektowe, nagrobki oraz sygnatury zakładów kamieniarskich.

 

Strona poświęcona staremu cmentarzowi powstała w ramach projektu "Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasze wspólne dziedzictwo" realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa oraz z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Honorowy patronat nad projektem objął Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski