Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

Projekt "Gotowanie na ekranie. Telewizja internetowa KGW.tv" jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025.

Wartość dofinansowania - 71 500,00 zł.

Całkowita wartość zadania - 81 050,00 zł.

Główną potrzebą realizacji zadania jest aktywne włączenie seniorek w życie społeczne Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zwłaszcza tak ważne w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Osoby te działając w tego typu grupach, czyli Kołach Gospodyń Wiejskich, są nośnikiem lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz promocji regionalnych produktów, w tym przypadku dziedzictwa kulinarnego kultywowanego przez nie z pokolenia na pokolenie.

W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl programów kulinarnych, które poprowadzą przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich. Zostanie także utworzona strona internetowa, na której znajdą się informacje o tym dziedzictwie niematerialnym, oraz profil w mediach społecznościowych, wydana zostanie również książka (publikacja) kucharska, odbędą się warsztaty dla KGW, konkursy dla mieszkańców oraz spotkanie podsumowujące cały projekt.

W zadaniu uczestnikami bezpośrednimi będą przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Ponadto uczestnikami pośrednimi będą mieszkańcy, którzy będą mogli uczestniczyć w działaniach realizowanych w trakcie projektu (między innymi w konkursach organizowanych przez uczestników bezpośrednich, czy będąc widzami telewizji internetowej KGW.tv) i tym samym będą mogli przenieść do swojego domu rodzinnego zwyczaje kulinarne wywodzące się z naszego regionu.