Klimat

Powiat Rybnicki, do którego administracyjnie należy sołectwo Bełk, położony jest w obrębie dzielnicy klimatycznej – podkarpackiej. Dzielnica podkarpacka cechuje się średnimi rocznymi opadami od 600 mm do 900 mm. Maksymalne sumy miesięczne opadów notowane są w czerwcu i lipcu, zaś minimalne w lutym oraz marcu. W ciągu roku dominują wiatry wiejące z sektora zachodniego (SW, W, NW) stanowiące łącznie 37% oraz wiatry południowe (15%) o średnich prędkościach od 2 do 3 m/s. Liczba dni z przymrozkami na terenie całego Powiatu wynosi 100-150, z pokrywą śnieżną 80-100, a długość okresu wegetacyjnego trwa około 200-210 dni. Średnia roczna temperatura waha się od 5,50C do 7,50C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, zaś najchłodniejszym styczeń.

Źródło: Aktualizacja "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rybnickiego" na lata 2008-2011 (z perspektywą na lata 2012-2015), s. 8.