Ważne numery

SOŁTYS Sołectwa Bełk:

JOLANTA SZEJKA
UL. PIASTA 4
44-230 BEŁK
tel. (0-32) 431 22 23; 606 417 424BEŁK
:

 • Klub Kultury: (0-32) 427 00 70
 • Ochotnicza Straż Pożarna: (0-32) 431 41 54
 • Ośrodek Zdrowia: (0-32) 431 13 04
 • Zespół Szkół Nr 5: (0-32) 431 26 42; (0-32) 431 62 42
 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Sarkandra: (0-32) 431 60 96 
 • Przedszkole: (0-32) 431 12 02
 • Dom Pogodnej Starości im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus: (0-32) 431 64 93
 • Biblioteka Publiczna - Filia 4: (0-32) 431 60 93

CZERWIONKA-LESZCZYNY:

 • Komisariat Policji: (0-32) 439 17 10
 • Ochotnicza Straż Pożarna Czerwionka: (0-32) 431 28 04
 • Straż Miejska: (0-32) 431 19 28
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji: (0-32) 431 14 57
 • Zarząd Dróg i Służby Komunalne: (0-32) 427 75 43
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: (0-32) 431 14 40; (0-32) 431 13 32
 • Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: (0-32) 431 27 96
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności: (0-32) 429 59 56
 • Ośrodek Pomocy Społecznej: (0-32) 431 20 39
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: (0-32) 431 88 42
 • Miejski Ośrodek Kultury: (0-32) 431 89 55