O nas

 

PODSTAWOWE DANE

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bek

Adres:
ul. Palowicka 2
44-237  Bełk

Data założenia:
13.12.2007r.

Forma prawna:
stowarzyszenie - KRS 0000294754

Telefon:
Sokłosa Michał: 509055411
Szejka Leszek: 501541121

e-mail:
stowarzyszeniebelk@gmail.com

NIP:
642-302-87-47

Regon:
240814372

Nazwa banku:
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy w Knurowie
Oddział Czerwionka

Nr konta:
62 8454 1095 2003 0042 5308 0001

 
HISTORIA
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk jest organizacją pozarządową działającą na podstawie ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach. Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Powstało ono z inicjatywy kilkunastu mieszkańców sołectwa Bełk zaangażowanych w działalność na rzecz naszej miejscowości. Pierwsze spotkanie odbyło się w 7 listopada 2007 roku, na które przyszły osoby, którym rozwój miejscowości Bełk był bliski. W dniu 13 grudnia 2007 roku otrzymano wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy w Gliwicach. Współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami, oraz innymi lokalnymi organizacjami społecznymi. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
CELE
- wszechstronny rozwój wsi,
- współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą,
- wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w celu przyspieszenia ich rozwoju i poprawy konkurencyjności,
- upowszechnianie wiedzy dotyczącej przygotowania do pozyskania funduszy z Unii Europejskiej,
- wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy,
- kreowanie i propagowanie wizerunku polskiej wsi pod względem kulturowym, tradycji ludowych w celu zachowania dziedzictwa kulturowego,
- promowanie regionalnych produktów żywnościowych,
- ochrona krajobrazu poprzez wprowadzanie nowych ograniczonych form jego zagospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem wartości przyrodniczych,
- promowanie walorów regionalnych, oraz kreowanie przedsiębiorczości na terenach wiejskich poprzez rozwój turystyki,
- podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców wsi,
- stworzenie możliwości szerszego dostępu do edukacji mieszkańców wsi,
- poprawę dostępności mieszkańców wsi do świadczeń medycznych i lekarzy specjalistów,
- promocja szeroko rozumianej kultury i rozrywki,
- integracja środowisk reprezentujących różne interesy grupowe, w kraju i za granicą,
- aktywizacja ludności,
- działania na rzecz rozwoju oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego,
- wspieranie uzdolnionej młodzieży.