Nagrobki 31-40


Nagrobek Nr 31 - NN


Proste obramowanie pola grobowego, częściowo przysypane ziemią. Nie znaleziono śladów mocowania krzyża, płyty nagrobnej lub postumentu.


Nagrobek Nr 32 - Anna, Gertrud i Georg Globisch


Pole grobowe z trzema krzyżami na postumentach. Krzyż środkowy najwyższy, o ramionach zakończonych prosto, na nim metalowa postać ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, nad którym tabliczka z napisem "I.N.R.I." (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Jezus Nazarejczyk Król Żydów). Podstawa krzyża składa się z dwóch części - górnej profilowanej oraz dolnej prostopadłościennej. Pomiędzy podstawą krzyża a postumentem płyta w formie "daszka". Na postumencie od frontu napis w rytym obramieniu:

Hier ruht in Gott
meine geliebte Gattin
und unsere gute Mutter,
Frau Lehrer
Anna
Globisch
geb. Wewiorka,
geb. d. 10. September 1867,
gest. d. 18. October 1896.

Tłum.: Tu spoczywa w Bogu, moja ukochana żona i dobra mama, Pani nauczyciel, Anna Globisch, z domu Wiewiorka, urodzona 10 września 1867 (roku), zmarła 18 października 1896 (roku).

Cokół prostopadłościenny z profilowaniem u góry. Na cokole od frontu napis: Ruhe sanft! (tłum.: Spoczywaj w pokoju!), z prawej strony podpis kamieniarza: Kokeš & Jungblut. Podstawa prostopadłościenna, wysoka, z fazowaną górną krawędzią.

Po lewej i prawej stronie znajdują się dwa jednakowe, mniejsze krzyże, oparte ukośnie o kamienne podstawy. Podstawy prostopadłościenne, profilowane w partii górnej. Krzyże umieszczone ukośnie, podparte od tyłu ścianką cementową o wklęsło-wypukłym wykroju.

Napis na lewym krzyżu:

Seminarist
Georg Globisch
* 28.10.1894. + 15.7.1912.

Tłum.: Uczeń seminarium, Georg Globisch, urodzony 28 października 1894 (roku), zmarł 15 lipca 1912 (roku).

Napis na prawym krzyżu:

Gertrud Globisch
* 21.8.1893. + 23.7.1905.

Tłum.: Gertrud Globisch, urodzona 21 sierpnia 1893 (roku), zmarła 23 lipca 1905 (roku).

  

  


Nagrobek Nr 33 - Anton (?) S[...]er


Nagrobek zachowany fragmentarycznie (postument bez krzyża). Podstawa krzyża kamienna w kształcie dwóch części na rzucie kwadratu skreconych wobec siebie o 90 stopni, ozdobiona przy ściankach górnej części ostrosłupami. U górny pręt - mocowanie krzyża (brak). Postument prostopadłościenny z profilowaniem i płytą u góry oraz profilowaniem na dole. Od frontu wyryta słabo czytelna inskrypcja:

Hier ruhet
der Schäfer
Anton (?)
S[...]er
geb. d. 13. Juni 1812
zu Eichhäusel
gest. d. [...] 1880
in Belk
Ruhe sanft!

Tłum.: Tu spoczywa, owczarz, Anton (?) S[...]er, urodzony 13 czerwca 1812 (roku) w Dębowcu, zmarł [...] 1880 (roku) w Bełku. Spoczywaj w pokoju!

Cokół i podstawa prostopadłościenne.

     


Nagrobek Nr 34 - Josef Schalasta


Pole grobowe z krzyżem na postumencie. Krzyż kamienny z ramionami zakończonymi trójlistnie. Na nim metalowa pasyjka, nad którą tabliczka z napisem "I.N.R.I." (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Jezus Nazarejczyk Król Żydów). Podstawa krzyża kamienna, składająca się z dwóch części: górnej profilowanej i dolnej prostopadłościennej. Postument prostopadłościenny, na nim od frontu widnieje ryty napis:

Hier ruht in Gott
mein
inniggeliebter Gatte
Josef
Schalasta
geb. d. 22. April 1854
gest. d. 17. Oktbr 1899.

Tłum.: Tu spoczywa w Bogu, mój najukochańszy małżonek, Josef Schalasta, urodzony 22 kwietnia 1854 (roku), zmarł 17 października 1899 (roku).

Cokół pod postumentem prostopadłościenny, wydzielony profilowaniem. Na nim od frontu napis: R. i. p. (Requiescat in pace - Spoczywaj w pokoju), a po lewej stronie ryty napis: Kokeš u. Jungblut. Podstawa prostopadłościenna o fazowanych górnych krawędziach. Pole grobowe z kamiennym obmurowaniem, na nim ślady po ogrodzeniu. Lewa strona pola grobowego zdeformowana przez korzenie rosnącego obok drzewa.

     


Nagrobek Nr 35 - Anna Ernst


Pole grobowe z krzyżem na postumencie. Krzyż kamienny z ramionami zakończonymi trójlistnie. Na krzyżu metalowa pasyjka, nad nią ślad po mocowaniu tabliczki (zdeponowana) z napisem "I.N.R.I." (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Jezus Nazarejczyk Król Żydów). Podstawa krzyża kamienna, składająca się z dwóch części: górnej plyty i dolnej oddzielonych profilowaniem, oparta na postumencie w kształcie prostopadłościennym. Na nim widnieje ryty napis:

Hier ruht in Gott
meine treue Gattin
Frau Hauptlehrer
Anna Ernst
geb. Böhm
geb. d. 10. October 1849,
gest. d. 21. Juli 1899.
R. I. P.

Tłum.: Tu spoczywa w Bogu, moja wierna małżonka, Pani kierownik szkoły, Anna Ernst, z domu Böhm, urodzona 10 października 1849 (roku), zmarła 21 lipca 1899 (roku). Spoczywaj w pokoju (Requiescat in pace).

Boki postumentu ozdobione rytym ornamentem geometrycznym. Cokół pod postumentem prostopadłościenny, oddzielony profilowaniem, na nim od frontu widnieje ozdobny napis: J H S (skrót imienia IHΣΟΥΣ - Jezus) z literą H ozdobioną krzyżem. Z prawej strony podpis kamieniarza (sygnatura): Kokeš, Jungblut. Podstawa prostopadłościenna. Pole grobowe prostokątne z kamiennym obmurowaniem, na nim ślady po ogrodzeniu.

  


Nagrobek Nr 36 - Helena i Josepf Spendel


Pole grobowe z krzyżem na postumencie. Krzyż kamienny z ramionami zakończonymi trójlistnie. Podstawa krzyża kamienna, składająca się z dwóch części: górnej profilowanej i dolnej, opartej na postumencie w kształcie prostopadłościennym, na którym od frontu widnieje ryty napis w charakterze pisma odręcznego:

Pamiątka
dziecinnej miłości
serdecznej
wdzięczności.

Po drugiej stronie, z tyłu, widnieje napis:

Tutaj
odpoczywają
w Bogu nasi
najukochańsi
rodzice:
Odpoczynek
wieczny racz im
dać Panie! Amen

Po lewej stronie postumentu widnieje napis:

Josepf
Spendel.
Narodził
się 3go lipca
1802.
Umarł
23go listopada
1882.

Z prawej strony postumentu widnieje napis:

Helena
Spendel,
rod.
Szymura.
Narodziła
się 5go maja
1801.
Umarła
11go maja
1880.

Cokół pod postumentem prostopadłościenny, wydzielony profilowaniem. Podstawa prostopadłościenna o fazowanych górnych krawędziach. Postument wraz z krzyżem oddzielony od cokołu oraz podstawy, zakończenie krzyża ułamane, oparte o podstawę (zdeponowane), na nim tabliczka z napisem "I.N.R.I." (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Jezus Nazarejczyk Król Żydów). Na cokole położona pasyjka (zdeponowana). Na podstawie widnieje podpis kamieniarza (sygnatura): [...] Nicolai. Obok nagrobka widnieje wystające z ziemi obmurowanie pola grobowego.

   


Nagrobek Nr 37 - Joseph Martin


Krzyż na postumencie. Krzyż żeliwny w stylu neogotyckim o ramionach zakończonych trójlistnie. Na ramionach wyryte ozdoby w kształcie rozetek. Brzegi krzyża otoczone ozdobną ramką. Podstawa krzyża z piaskowca, prostopadłościenna. Postument zwężający się ku górze, o kształcie trapezu. Napis na poprzecznym ramieniu krzyża gotycki:

[Joseph] Martin
[...] 20' [...] 179(6?) [...] 20' [2']
1848

  


Nagrobek Nr 38 - Agnes Martin


Krzyż na postumencie. Krzyż żeliwny o ramionach zakończonych trójlistnie, krawędzie ozdobione ramką. Na ramionach wyryte ozdoby w kształcie rozetek. Podstawa krzyża z piaskowca, prostopadłościenna. Postument zwężający się ku górze, o kształcie trapezu. Na poprzecznym ramieniu krzyża napis gotycki:

[Agnes] Martin
11 [...] 1794 [...] 29' [6'] 1845

  


Nagrobek Nr 39 - nagrobek symboliczny ufundowany ku czci Fryderyka Holtze


Cenotaf w kształcie złamanej kolumny z płaskorzeźbą w postaci owalnego wieńca, z napisem w środku, umieszczoną na trzonie. Wieniec z liści laurowych przewiązany wstęgą w części dolnej, z rozetką w części górnej. W środki wieńca napis:

Eine stille
Tröhne ist
mehr als
Spruch und
Melodie.

Tłum.: Cicha łza to coś więcej niż wiersz i melodia.

Baza w porządku jońskim (torus-trochilus-torus). Kolumna ustawiona na prostopadłościennym postumencie i nieco szerszym cokole, pod nim kolejna cienka płyta i szeroka betonowa podstawa o fakturze imitującej kamienie.

  


Nagrobek Nr 40 - Julian Theodor Müller


Płyta nagrobna w formie prostopadłościanu wykończonego ozdobnymi detalami: w dolnej części rzeźba, a w górnych rogach płaskorzeźbami. W obu górnych rogach wykuto w okrągłych wgłębieniach płaskorzeźby z roślinnymi motywami: w prawym rogu złamana roślina, w lewym rogu mak (?). U dołu płyty rzeźba urny, wsparta na nóżce o wklęsłym profilu i prostopadłościennej podstawce pod nią, całość na "skałkach". Na urnie pokrywa wykończona u góry rączką. Pokrywę oplatają liście wawrzynu, a na urnie wykuto wizerunek ćmy oraz oplatającego ją węża. Po obu stronach urny udrapowany żalobny kir. Pośrodku płyty, pomiędzy elementami dekoracyjnymi wykuto inskrypcję, w charakterze pisma ręcznego:

Hier ruht
Julian Theodor
Müller
Abiturient des Gleiwitzer
Gymnasÿ
gebr. den 15ten Decbr. 1809 zu
Clarenberg
Der Todt entriss ihm als
einen Hofnungsvollen Sohn
seinen Eltern
den 9ten Octobr. 1826.

Tłum.: Tu spoczywa Julian Theodor Müller, Abiturient Gliwickiego Gimnazjum, urodzony 15 grudnia 1809 (roku) w Jasnej Górze obok Częstochowy (?). Śmierć zabrała rodzicom obiecującego syna 9 października 1826 (roku).

  

Strona poświęcona staremu cmentarzowi powstała w ramach projektu "Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasz wspólne dziedzictwo" realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa oraz z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Honorowy patronat nad projektem objął Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski