Położenie

Ważnym atutem Sołectwa jest jego dogodne położenie. Wieś Bełk jest oddalona o 13 km od miasta Rybnika, od Katowic o 28 km a od granicy z Czechami o 45 km. Jest miejscowością o kształcie ulicówki zabudowaną wzdłuż drogi Rybnik – Orzesze – Katowice. Sołectwo wchodzi w skład Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wraz z dzielnicami: Czuchów, Dębieńsko, Czerwionka, Leszczyny oraz sołectwami Palowice, Szczejkowice, Stanowice i Książnice. Sołectwo graniczy od wschodu z dzielnicą Zawada należącą administracyjnie do Miasta Orzesza, od południa z Sołectwem Palowice i Szczejkowice, zaś od zachodu z Sołectwem Stanowice. Obejmuje terytorium o powierzchni 1 543 ha.

Pod względem geomorfologicznym sołectwo położone jest we wschodniej części Płaskowyżu Rybnickiego wchodzącego w skład makroregionu Wyżyny Śląskiej. Płaskowyż Rybnicki rozciąga się szerokim pasmem od doliny Odry na zachodzie, po dolinę Wisły i Równinę pszczyńską na wschodzie. Kulminacją wysokości Płaskowyżu jest Góra Ramża (325 m.n.p.m.) między Dębieńskiem i Orzeszem - Jaśkowicami. Wzniesienie porośnięte jest ponad stuletnimi bukami i stanowi dominantę krajobrazu gminy. W pobliżu szczytu znajduje się zautomatyzowana stacja meteorologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PAN.


Płaskowyż Rybnicki
(źródło: www.2007.przyroda.katowice.pl)


Teren Sołectwa Bełk jest obszarem o charakterze równinnym. Geologicznie obszar ten jest położony w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Występują tu utwory karbonu, triasu, trzeciorzędu i czwartorzędu. Pośród nich dominujące znaczenie i największą miąższość mają utwory karbonu. Zalegają one do znacznych, sięgających kilku tysięcy metrów, głębokości. Ich wyższą część stanowią utwory węglonośne karbonu górnego - namuru i westfalu, które występują do powierzchni terenu lub są przykryte utworami trzeciorzędu i czwartorzędu (rzadziej triasu). Stąd też region ten obfituje w bogactwa naturalne, do których należą głównie: węgiel kamienny, sól kamienna zalegająca w trójkącie Orzesze - Żory - Czerwionka oraz piasek budowlany występujący w rejonie sołectw Szczejkowice i Palowice.