Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich rozpoczęło swoją działalność w 1949r. Jego założycielka Pelagia Marszolik, pełniła też funkcję pierwszej przewodniczącej. W 1953r. na tym stanowisku zastąpiła ją Helena Jastrzębska, z inicjatywy której powstał zespół śpiewaczy. Utworzyły go Jadwiga Fojcik, Gertruda Mazur, Marta Ociepka, Adelajda Pala, Łucja Skocz i Elżbieta Śliwka. W 1976r. przejęła inicjatywę Magdalena Meps. Swoje przewodnictwo w kole zakończyła w 1990r. To za jej kadencji w latach 80-tych i 90-tych KGW prężnie działało a mianowicie dla członkiń koła sprowadzono: pisklęta 1-dniowe-  szt. 16 800, kurczęta 6-tygodniowe - szt. 5 900, brojlery - szt. 3 750, gęsi - szt. 1 560, kaczki nieme - szt. 585, kaczki białe - szt. 3 040, sadzonki truskawek - szt. 16 000, sadzonki malin - szt.110.



KGW organizowało wiele kursów, pokazów i prelekcji, które cieszyły się duża popularnością. Były to: kurs szydełkowania i dziergania na drutach, kurs sporządzania deserów i sałatek jarzynowych, kurs kosmetyczny, kurs haftu, kurs robienia sztucznych kwiatów, kurs gotowania, kurs kroju i szycia, prelekcja na temat „Estetyczne zagospodarowanie zagrody” i „żywienia kobiet w ciąży”. Członkinie chętnie brały udział w różnych konkursach, takich jak: „Więcej mleka wysokiej jakości”, „Więcej warzyw, owoców i kwiatów”.

W 1982r. KGW przekazało ze swoich składek okazałą sumę na budowę domu sanatoryjnego w Rabce oraz 1984r. i 1987r. na budowę Pomnika Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Brały również czynny udział w pracach społecznych przy konserwacji rur na gazyfikację wsi.

 W 1990r. przejęła przewodzenie KGW Renata Halfar, kontynuując pracę swojej poprzedniczki. W 2003 r. Przewodniczącą KGW została Krystyna Gawlik. Koło to obecnie liczy ok. 30 osób. Jest to grupa kobiet w różnym wieku. Członkowie KGW bardzo chętnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturowym sołectwa. Nieprzerwanie koło to włącza się w organizowanie korowodu dożynkowego. W swoich ludowych strojach zasilają procesje Bożego Ciała oraz inne uroczystości kościelne czy regionalne. W ostatnich latach zdobyły III miejsce w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” za Żymlok Śląski i Szpyrkę Swojską, który odbył się w Częstochowie w 2003r.



Ponadto za działalność na rzecz środowiska KGW zostało uhonorowane następującymi wyróżnieniami:
 • Dyplom jako dowód uznania za kultywowanie śląskich tradycji kulinarnych, a także za uczestnictwo w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Szczejkowice - 2003r.
 • Dyplom z okazji jubileuszu 55-lecia od Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie w roku 2004
 • Dyplom z okazji jubileuszy 55-letniej działalności od Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach w roku 2004 za długoletnią, nieprzerwaną pracę i działalność w środowisku na rzecz kobiet i ich rodzin, zaangażowanie i troskę o wspólne dobro, wzbogacenie życia i pracy miejscowej społeczności, umacnianie organizacji kółek rolniczych ważnego czynnika rozwoju samorządności środowisk.
 • Podziękowanie za kultywowanie śląskich tradycji kulinarnych, przygotowanie potraw i udział w Konkursie Potraw Regionalnych „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” w roku 2005


W Okręgowym Doradztwie Rolniczym brały udział w konkursach przekazując swoje umiejętności w przyrządzaniu i wykonaniu regionalnych potraw. KGW zorganizowało dla mieszkańców Sołectwa profilaktyczne badanie serca, które odbyło się 9.04.2003r. w budynku Agronomówki. Warto tutaj dodać, iż dwie członkinie KGW w Bełku zostało uhonorowane Orderem Serca Matki Wsi. Jest on przyznawany kobietom, które oprócz ciężkiej pracy w gospodarstwie swoje życie poświęciły wychowywaniu dzieci. Otrzymały go: Magdalena Meps oraz Maria Warzecha. KGW zorganizowało bardzo atrakcyjne wycieczki m. in. do Wadowic i Krakowa (Śladami Ojca Świętego Jana Pawła II) oraz Kamienia Śląskiego dla swoich członkiń oraz pozostałych mieszkańców sołectwa. Członkinie KGW służą pomocą przy organizacji różnych imprez kulturalnych, wyjazdów na wystawy rolnicze "Polagra" do Poznania i pokazy upraw.

Przewodnicząca KGW Krystyna Gawlik jest członkiem liderów w wojewódzkim programie „Odnowa wsi - zachowanie różnorodności regionu dla przyszłych pokoleń”, która brała czynny udział w szkoleniach organizowanych przez Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Skład Koła Gospodyń Wiejskich:
 1. Gawilk Krystyna – Przewodnicząca
 2. Adamiec Krystyna
 3. Bieniek Krystyna
 4. Bukowska Krystyna
 5. Bury Teresa
 6. Czapla Gabriela
 7. Ebert Helena
 8. Gilecka Kornelia
 9. Grochala Danuta
 10. Ludwig Barbara
 11. Łysakowska Anna
 12. Malik Irena
 13. Michalik Halina
 14. Pabich Janina
 15. Ptak Pelagia
 16. Ptak Stanisława
 17. Pyszny Elżbieta
 18. Reis Grażyna
 19. Rybka Wanda
 20. Sładek Janina
 21. Steuer Aniela
 22. Stokłosa Urszula
 23. Syrnicka Renata
 24. Szejka Jolanta
 25. Szymura Urszula
 26. Śmieszek Agnieszka
 27. Teinert Krystyna
 28. Teinert Maria
 29. Teper Jadwiga
 30. Warzecha Henryka
 31. Warzecha Maria
 32. Warzecha Maria
 33. Ździebło Gabriela
 34. Zgoll Danuta