Wolontariusze

Na początku lipca 2019 r. ogłoszony został nabór uczestników chcących wziąć udział w projekcie pn. "Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasze wspólne dziedzictwo". O zakwalifikowaniu się do projektu miała decydować rozmowa kwalifikacyjna oraz posiadane kwalifikacje, w tym społeczne - z uwagi na fakt, iż projekt zakładał działania przy substancji zabytku i duży wpływ wolontariusza na ostateczny rezultat zadania. Planowano zaangażować 10 wolontariuszy, lecz do projektu zglosiło się 13 osób. Po wnikliwej analizie postanowiono wszystkie je zakwalifikować. Miały one do wykonanie prace porządkowe na terenie cmentarza oraz szczegółową jego inwentaryzację wraz z identyfikacją nagrobków. Ponadto byli zaangażowani w stworzenie ścieżki edukacyjnej mającej na celu upowszechnienie wiedzy o tym zabytku oraz służącej w edukacji regionalnej. Wszystkie działania prowadzone były pod nadzorem i opieką osób doświadczonych w realizacji tego typu działań.

Pomysłodawcą oraz koordynatorem projektu był Michał Stokłosa.

Grupę wolontariuszy tworzyli: Marcin Buchta, Beata Bujoczek, Bogdan Chudzik, Michał Dziki, Anna Grabowska-Rogus, Sylwia Grzyb, Angelika Kowol, Natalia Kubasa, Agata Michalik, Anna Mrowiec, Leonard Piórecki, Aleksandra Ptak, Jerzy Zgoll.

Opiekunem merytorycznym była: Ewa Caban (Regionalny Instytut Kultury w Katowicach).

Dodatkowego wsparcia udzielała: Irena Kontny (Regionalny Instytut Kultury w Katowicach).

Wolontariusze odbyli szkolenie, podczas którego dowiedzieli się, co można zrobić podczas prac na cmentarzu, a także, jakie działania są absolutnie zabronione.

Prace wykonywane przez wolontariuszy:

  

  

  

Strona poświęcona staremu cmentarzowi powstała w ramach projektu "Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasze wspólne dziedzictwo" realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa oraz z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Honorowy patronat nad projektem objął Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski