Wolontariusze

Na początku sierpnia 2020 r. ogłoszony został nabór uczestników chcących wziąć udział w projekcie pn. "Odkrywamy tajemnice Wzgórza Lukasów". O zakwalifikowaniu się do projektu miały decydować posiadane kwalifikacje, w tym społeczne - z uwagi na fakt, iż projekt zakładał działania przy substancji zabytku i duży wpływ wolontariusza na ostateczny rezultat zadania. Planowano zaangażować 5 wolontariuszy. Do projektu zgłosiło się 7 osób, z których 6 zostało zakwalifikowanych. Miały one do wykonanie prace porządkowe na terenie Wzgórza Lukasów oraz szczegółową jego inwentaryzację, w tym kaplicy oraz krypty grobowej. Ponadto byli zaangażowani w zorganizowanie wystawy fotograficznej przedstawiającej wykonywane przez wolontariuszy prace oraz ich efekty. Wszystkie działania prowadzone były pod nadzorem i opieką osób doświadczonych w realizacji tego typu działań.

Pomysłodawcą oraz koordynatorem projektu był Michał Stokłosa.

Opiekunem wolontariuszy był Leszek Szejka.

Za dokumentację fotograficzną odpowiadała Katarzyna Mazur.

Grupę wolontariuszy tworzyli: Marcin Buchta, Anna Grabowska-Rogus, Natalia Holeczki, Angelika Kowol, Natalia Kubasa, Leonard Piórecki.

Opiekunem merytorycznym była architektka Ewa Caban (Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach).

Dodatkowego wsparcia udzielała historyczka sztuki Irena Kontny (Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach).

Wolontariusze odbyli szkolenie, podczas którego dowiedzieli się, co można zrobić podczas prac na wzgórzu, a także, jakie działania są absolutnie zabronione.

Działania projektowe, w których uczestniczyli wolontariusze:

 

 

Strona poświęcona Wzgórzu Lukasów powstała w ramach projektu "Odkrywamy tajemnice Wzgórza Lukasów" realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa oraz z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Honorowy patronat nad projektem objął Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.