Szlak Architektury DrewnianejSzlak Architektury Drewnianej jest wspólnym przedsięwzięciem województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W województwie śląskim ma on 1060 km długości i obejmuje 93 obiekty oraz zespoły architektury drewnianej: kościoły, kaplice, dzwonnice, chałupy, karczmy, leśniczówki, pałacyk myśliwski, obiekty gospodarcze (młyn wodny i spichlerze) – w ich naturalnym otoczeniu. Na szlaku znajdują się też dwa skanseny: Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie i Zagroda Wsi Pszczyńskiej w Pszczynie. Wszystkie obiekty na szlaku oznakowane są tablicami informacyjnymi. W celu ułatwienia penetracji szlaku został on podzielony na kilka odcinków: Trasę Główną o długości 326 km, biegnącą przez całe województwo (z myślą o połączeniu szlaku województwa małopolskiego z projektowanym szlakiem w województwie opolskim), Pętlę Częstochowską (C) długości 180 km, Pętlę Gliwicką (G) długości 160 km, Pętlę Rybnicką (R) długości 130 km, Pętlę Pszczyńską (P) długości 135 km i Pętlę Beskidzką (B) długości 120 km. W punktach węzłowych umieszczono 6 zbiorczych tablic informacyjnych. Szlak uzupełniają ekspozycje etnograficzne i historyczne w muzeach: w Częstochowie, w Gliwicach, Archidiecezjalnym w Katowicach, Regionalnym „Stara Zagroda” w Ustroniu, Beskidzkim w Wiśle, w Żywcu, w Ośrodku Kultury i Edukacji Regionalnej w Koszęcinie, w Izbie Regionalnej Stara Chałupa w Milówce.

Przez teren sołectwa Bełk przebiega Pętla Rybnicka, która ma połączenie z Pętlą Gliwicką (od Wilczy do Żernicy i od Bełku do Paniów) oraz z Pętlą Pszczyńską (od Jastrzębia Zdroju do Pielgrzymowic). W pobliżu Pętli Rybnickiej znajdują się też oznakowane obiekty w Bukowie, Lubomii, Czernicy i Pietrowicach Wielkich.

W skład Pętli Rybnickiej wchodzą następujące obiekty:
1) Kościół w Bełku - XVIII w.,
2) Kościół w Palowicach - XVI w. (przeniesiony w Leszczyn),
3) Kościół w Jastrzębiu Zdroju - XVI w. (przeniesiony z Jedłownika),
4) Kościół w Gołkowicach - XIX w.,
5) Kościół w Łaziskach Rybnickich - XVI w.,
6) Kościół w Jankowicach Rybnickich - XVII w.,
7) Kościół w Rybniku - Ligockiej Kuźni - XVIII w.,
8) Kościół w Rybniku - Wielopolu - XVI w.,
9) Kościół w Wilczy - XVIII w.


Tablica informacyjna przy Kościele w Bełku