Władze Stowarzyszenia

W dniu 31.01.2011r. Walne Zgromadzenia wybrało na II kadencję następujące władze stowarzyszenia (Uchwała Nr 4/11 i 5/11):

1) Zarząd:
Prezes - Jolanta Szejka
Wiceprezes - Michał Stokłosa
Skarbnik - Marek Grzegorzek
Sekretarz - Katarzyna Mazur

2) Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Marcin Ptak
Zastępca Przewodniczącego - Krystyna Gawlik
Sekretarz- Jerzy Zgoll
 
Pierwsze wybory do władz stowarzyszenia odbyły się 31.01.2008r. Wybrano wówczas następujące osoby:

1) Zarząd:
Jolanta Szejka - Prezes
Michał Stokłosa - Wiceprezes
Krystyna Tainert - Skarbnik
Zbigniew Rybka - Sekretarz

2) Komisja Rewizyjna:
Edward Czajkowski - Przewodniczący
Wojciech Sciseł - Zastępca Przewodniczącego
Krystyna Gawlik - Sekretarz

3) Sąd Koleżeński:
Agnieszka Teper - Przewodnicząca
Szymon Zgoll
Krzysztof Szymura

W I kadencji nastąpiły zmiany osobowe we władzach stowarzyszenia:
1) w Zarządzie w miejsce Krystyny Teinert, która zrezygnowała z pełnionej funkcji i członkostwa w Stowarzyszeniu, wybrano Marka Grzegorzek (IV 2010),
2) w Komisji Rewizyjnej w miejsce Edwarda Czajkowskiego, który zrezygnował z pełnionej funkcji i członkostwa w Stowarzyszeniu, wybrano Marcina Ptak (III 2009),
3) w Sądzie Koleżeńskim początkowo zrezygnowała z pełnionej funkcji i członkostwa w Stowarzyszeniu Agnieszka Teper. Natomiast w dniu 22.04.2010r. Walne Zgromadzenie odwołało pozostałych członków Sądu Koleżeńskiego, tj. Krzysztofa Szymura i Szymona Zgoll, i podjęło decyzję o jego likwidacji.