Nagrobki 1-29


Nagrobek Nr 1 - Albina i Wenzel Reica


Pole grobowe z krzyżem na postumencie. Krzyż z piaskowca o ramionach zakończonych trójlistnie, na ramionach wyryte ozdoby w kształcie rozetek. Na krzyżu pasyjka z metalu. Podstawa krzyża z granitu dwuczęściowa, część górna profilowana, część dolna prostopadłościenna. Postument zakończony schodkowo (na wyższej, środkowej części umieszczony jest krzyż), boczne części wieńczą kamienne daszki. Na postumencie od frontu ryty napis umieszczony we wnęce w kształcie stylizowanego maswerku:

Tu
spoczywają
w Bogu
nasi kochani Rodzice

W dolnej części napis w dwóch kolumnach:

Po lewej:

Albina
Reica
rodz. Achtelik
ur. 30. 3. 1836.
w Przyszowicach
um. 7. 5. 1900.

Po prawej:

Wenzel
Reica
ur. 17. 9. 1824.
w Chudowie
um. 21. 9. 1901.

Poniżej w części środkowej: R. i. p. (Requiescat in pace - Spoczywaj w pokoju).

Postument umieszczony na prostopadłościennym cokole, pomiędzy nimi znajduje się profilowana płyta. Na cokole, od frontu, napis w rytym obramieniu z motywami roślinnymi:

Błogosławieni umarli
którzy w Panu umierają.
Obj. św. Jana

Pod cokołem prostopadłościenna podstawa skałkowa. Nagrobek otoczony polem grobowym z metalowym kutym ogrodzeniem. Słupki narożne wyższe, przęsła składają się z prętowych słupków zwieńczonych małymi krzyzami oraz giętych łukowych ozdobnych elementów z płaskowników.

  

Karta ewidencyjna - 1


Nagrobek Nr 2 - Màrie v. Jachymski


Stela na cokole. Stela skałkowa w kształcie prostokątnej płyty zamkniętej łukiem odcinkowym. Od frontu, we wnęce, kamienna płyta zamknięta łukiem odcinkowym, z rytą inskrypcją. Cokół skałkowy, prostopadłościenny.

Hier ruht in Gott
Frau
Màrie v. Jachymski
geb. Rohde
* 31. Juli 1820.
+ 21. Februar 1905.
Ruhe in Frieden!

Tłum.: Tu spoczywa w Bogu, Pani Maria von Jachymski, z domu Rohde, urodzona 31 lipca 1820 (roku), zmarła 21 lutego 1905 (roku). Spoczywaj w pokoju!

  

Karta ewidencyjna - 2


Nagrobek Nr 3 - Auguste Spendel


Krzyż na postumencie, zachowany w luźnych fragmentach: podstawa z cokołem, obok postument, na nim luźna podstawa krzyża i krzyż. Pasyjka położona obok na cokole. Krzyż o ramionach zamkniętych trójlistnie, podstawa krzyża składa się z dwóch części: górnej - profilowanej i dolnej - prostopadłościennej. Postument prostopadłościenny, na nim napis:

Hier
ruht in Gott
meine geliebte Gattin,
unsere gute Mutter,
Auguste Spendel,
geb. Raica,
gb. 14. 2. 1820, gst. 5. 4. 1905.

Tłum.: Tu spoczywa w Bogu, moja ukochana żona, nasza dobra mama, Auguste Spendel, urodzona (z domu) Raica, urodzona 14 lutego 1820 (roku), zmarła 5 kwietnia 1905 (roku).

Cokół prostopadłościenny, w partii górnej profilowany. Podstawa wysoka, prostopadłościenna, skałkowa. W lewym górnym rogu, od frontu, napis:

Botor
Rybnik

Nagrobek o identycznej formie, jak nagronek nr 4.

  

  

Karta ewidencyjna - 3


Nagrobek Nr 4 - Wilhelm Spendel


Krzyż na postumencie. Krzyż o ramionach zamkniętych trójlistnie, ozdobiony rytymi ornamentami. Na krzyżu pasyjka, nad nią ślad po mocowaniu tabliczki z napisem "I.N.R.I." (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Jezus Nazarejczyk Król Żydów). Podstawa krzyża składa się z dwóch części: górnej - profilowanej i dolnej - prostopadłościennej. Postument prostopadłościenny, oddzielony od podstawy krzyża płytą na kształt "daszka". Na postumencie napis:

Hier
ruht in Gott
mein geliebter Gatte,
unser guter Vater.
Wilhelm Spendel,
geb. 12. Mai 1844,
gest. 22. April 1905.

Tłum.: Tu spoczywa w Bogu, mój najukochańszy małżonek, nasz dobry ojciec, Wilhelm Spendel, urodzony 12 maja 1844 (roku), zmarł 22 kwietnia 1905 (roku).

Napis w rytym obramieniu z ornamentem roślinnym w narożach (bluszcz). Cokół prostopadłościenny, w partii górnej profilowany. Podstawa wysoka, prostopadłościenna, skałkowa. W lewym górnym rogu, od frontu, napis:

Botor
Rybnik

Nagrobek o identycznej formie, jak nagrobek nr 3.

  

Karta ewidencyjna - 4


Nagrobek Nr 5 - Urszula i Franciszek Wodok


Zdekompletowane pole grobowe: na zachowanym cokole postawione jest zwieńczenie ze sladem po umocowaniu krzyża, obok - postument z inskrypcją (oddzielony mechanicznie od cokołu). Postument, położony w środku pola grobowego, posiada kształt prostopadłościanu minimalnie zwężającego się ku górze, od frontu wgłębna płycina, prostokątna zamknięta półkolistym lukiem, o fazowanych krawędziach. W dolnych rogach płyciny i nadłuczach - ozdobne motywy roślinne (bluszcz). Na spodzie steli dwa otwory, w których umieszczano metalowe pręty mocując stelę do postumentu. Stela prawdopodobnie przeniesiona (rozstaw otworów na steli nie odpowiada rozstawowi prętów na cokole). W płycinie wyryto inskrypcję:

Tu
spoczywa w Bogu
mój kochany Mąż
i nasz dobry Ojciec
Franciszek Wodok
ur. 11. List. 1832
um. 16 Paźdz. 1905
I nasza kochana matka
Urszula Wodok
rodz. Piecha
ur. 21 Paźdz. 1834
um. 15 Lipca 1912

Cokół prostopadłościenny, w części górnej profilowany. Od frontu wyryta inskrypcja w ozdobnym rytym obramowaniu: Requiescat in pace (tłum.: Spoczywaj w pokoju). Cokół na "skałkowej" podstawie wykonanej z piaskowca, po jej lewej stronie wyryto nazwisko kamieniarza: Botor Rybnik. Zwieńczenie w formie tympanonu ozdobionego rytym liściem palmowym, na nim po bokach dwa akroteriony, pośrodku - podstawa pod krzyż. Podstawa pod krzyż w części górnej profilowana, w części dolnej w kształcie prostopadłościanu. W niej pręt - ślad po mocowaniu krzyża. Obramowanie proste, wykonane z piaskowca, w nim widoczne 4 otwory w rogach z fragmentami metalu, w których pierwotnie mocowano słupki niezachowanego już metalowego ogrodzenia.

Karta ewidencyjna - 5


Nagrobek Nr 6 - Jadwiga i Karl Pollok


Pole grobowe z krzyżem na postumencie. Krzyż kamienny z ramionami zakończonymi trójlistnie. Na ramionach i przy podstawie krzyża wyżłobione ornamenty. W środkowej części krzyża ślady po umocowaniu pasyjki. Podstawa krzyża składa się z dwóch części: górnej - profilowanej i dolnej w kształcie prostopadłościanu. Podstawa oparta na szerokiej płycie, wieńczącej postument. Postument w kształcie prostopadłościanu. Od frontu wyżłobiony napis:

Tu
spoczywa w Bogu
nasz kochany Ojciec
Karl Pollok
i nasza kochana matka
Jadwiga Pollok
rodz. Wodok

Nad napisem wyżłobione są liście ostrokrzewu. Na prawej ścianie znajduje się napis:

urodzony
10. listopada
1837,
umarł
13. listopada
1905.

Na lewej ścianie znajduje się napis:

urodz.
21. wrześ.
1842,
umarła
11. maja
1920.

Cokół pod postumentem ma formę prostopadłościanu o profilowanych górnych krawędziach. Na cokole widnieją dwa napisy, na froncie: "R. i. p." (Requiescat in pace - Spoczywaj w pokoju), a po prawej stronie sygnatura: "Botor Rybnik".

  

  

Karta ewidencyjna - 6


Nagrobek Nr 7 - Anton Horny


Stela. Biała marmurowa płyta w kształcie prostopadłościanu zamkniętego łukiem odcinkowym. Z przodu widnieje napis. W górnych rogach steli znajdują się ryte ornamenty w postaci gałązek ostrokrzewu. Pod płytą usytuowany jest kamienny prostopadłościenny cokół o fakturze imitującej skałki.

Hier ruht in Gott
unser guter
Vater u. Schwiegervater
Anton Horny (?)
geb. 13. Juni 1833 (?)
in Pyschcz Kr. Ratibor
gest. 15. August 1907 (?)

Tłum.: Tu spoczywa w Bogu, nasz dobry ojciec i teść, Anton Horny (?), urodzony 13 czerwca 1833 (?) (roku) w Pyszczu (dzisiejszy Píšt' na Śląsku Opawskim), powiat raciborski, zmarł 15 sierpnia 1907 (?) (roku).

  

Karta ewidencyjna - 7


Nagrobek Nr 8 - Robert Zech


Pole grobowe otoczone prostym obmurowaniem. W obmurowaniu od strony ogrodzenia cmentarza dziura, prawdopodobnie pozostałość po krzyżu lub steli. Z informacji uzyskanych od jednego z potomków wiadomo, iż w tym polu grobowym został pochowany Robert Zech, ur. 25.05.1862 r., a zm. 25.08.1926 r.

Karta ewidencyjna - 8


Nagrobek Nr 9 - Maryanna i Johann Kluczniok


Ogrodzone pole grobowe z krzyżem na postumencie. Krzyż kamienny z odlewem postaci ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Nad nim ślad po mocowaniu tabliczki z napisem "I.N.R.I." (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Jezus Nazarejczyk Król Żydów). Podstawa krzyża składa się z dwóch części - górnej profilowanej i dolnej w kształcie prostopadłościanu, znajdującej się na szerokiej płycie wieńczącej postument. Postument prostopadłościenny, na prawej ścianie znajduje się napis:

Tu spoczywa
w Bogu
nasz ukochany
Ojciec
Johann
Kluczniok,
ur. 24. Czerwca 1836
w Leszczynach,
um. 10. Maja 1915.

Na lewej ścianie widnieje napis:

Tu spoczywa
w Bogu
nasza ukochana
Matka
Maryanna
Kluczniok
rodz. Kasparek
ur. 4. Grudnia 1841
w Twardawie,
um. 18. Stycznia 1908.

Cokół pod postumentem i podstawa prostopadłościenne. Na prawym boku cokołu znajduje się napis:

Wieczny odpoczynek racz
mu dać Panie.
A światłość wieczna
niech mu świeci.

Na lewym boku cokołu widnieje napis:

Wieczny odpoczynek racz
jej dać Panie.
A światłość wieczna
niech jej świeci.

Pole grobowe otoczone metalowym, ażurowym ogrodzeniem w postaci słupków zakończonych na przemian lilijkami i krzyżykami. Słupki narożna są wyższe niż pozostałe. Po środku każdej ze ścian ogrodzenia znajduje się większy krzyż w owalnym obramieniu.

  

Karta ewidencyjna - 9


Nagrobek Nr 10 - NN


Pole grobowe z krzyżem, nieznanej osoby - bez inskrypcji. Krzyż granitowy, monolit, z prostymi, szerokimi ramionami, na krzyżu pasyjka - figura Chrystusa, odlew metalowy, pusty w środku (?), zamocowany do krzyża przy użyciu zaprawy, na ramionach i stopach figury Chrystusa kawałki metalu - symbolizujące gwoździe. Krzyż ustawiony bezpośrednio na granitowym obmurowaniu, które wyznacza pole grobowe. Na obmurowaniu w czterech rogach wyższe słupki o kształcie prostopadłościanu zwieńczone ostrosłupami. Przy słupkach i pod krzyżem widoczna zaprawa łącząca elementy obmurowania oraz krzyż z obmurowaniem.

  

Karta ewidencyjna - 10


Nagrobek Nr 11 - Anna Ziesche


Szczątkowe pole grobowe (pierwotnie mogiła była obmurowana piaskowcem, obecnie pozostał jedynie fragment z lewej strony, z pionowo ustawioną stelą. Stela "skałkowa", wykonana z piaskowca, ozdobnie ociosanego w zgeometryzowane kształty na kształt poukładanych na sobie kamiennych brył. Składa się z dwóch części:
a) gornej, węższej i wyższej, prostopadłościennej, zamkniętej łukiem odcinkowym,
b) golnej, niskiej i szerszej, prostopadłościennej podstawy.
Obie części połączone ze sobą zaprawą. Pośrodku części górnej w zamkniętej łukiem odcinkowym wnęce obwiedzionej prostą ramą, umieszczono tablicę z inskrypcją (tablica metalowa, pomalowana na czarno z wygrawerowanym napisem w jasnym kolorze (pismo gotyk drukowany, ozdobne inicjały), ozdobiona wygrawerowanym gotyckim krzyżem o ramionach zakończonych trójlistnie (w górnej części tablicy) i ramką z motywami roślinnymi (trójlistne gałązki w czterech rogach tablicy, większe w górnej części, mniejsze w dolnej części), tablica przymocowana do steli za pomocą zaprawy.

Hier ruht in Gott
Frl. Anna Ziesche,
geb. zu Lorzendorf
Kreis Namslau
d. 24. October 1836,
gest. 6. Juni 1907.
R.i.p.

Tłum.: Tu spoczywa z Bogu, panna Anna Ziesche, urodzona w Woskowicach Małych, powiat namysłowski, 24 października 1936 (roku), zmarła 6 lipca 1907 (roku). Spoczywaj w pokoju (Requiescat in pace).

  

Karta ewidencyjna - 11


Nagrobek Nr 12 - Ludwig Błaszczyk


Zdekompletowane pole grobowe z krzyżem na postumencie. Krzyż marmurowy z pasyjką, ramiona i górna część pionowej belki krzyża zakończone trójlistnie, przymocowany najprawdopodobniej za pomocą metalowego pręta do podstawy. Podstawa krzyża w części górnej profilowana, w części dolnej w formie graniastosłupa, stanowiąca całość z marmurowym prostopadłościennym postumentem. Postument ustawiony na prostopadłościennej, wykończonej schodkowo, fazowanej podstawie. Pasyjka metalowa, pomalowana na szaro, mocowana na metalowym pręcie do krzyża i dodatkowo podklejana w dwóch miejscach zaprawą, ręce Chrystusa nie stykają się z krzyżem, nad pasyjką metalowa, pomalowana na szary kolor płytka z napisem "I.N.R.I." (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Jezus Nazarejczyk Król Żydów). Na postumencie wykuto inskrypcję, w charakterze pisma ręcznego (gotyk). Z tyłu, wzdłuż dolnej krawędzi postumentu sygnatura autora nagrobka - verf. F. Buchmann in Neisse (wykonał F. Buchmann z Nysy). Obramowanie wykonane z piaskowca, z lewej strony lekko obsunięte. W obramowaniu widoczne 8 otworów, w których pierwotnie mocowano słupki niezachowanego już metalowego ogrodzenia, w otworach zauważalne pozostałości po zaprawie.

Pfarrer
Ludwig Blaszczÿk
geboren den 10. August
1809,
gestorben den 8. März
1868.
R. i. p.

Tłum.: Ksiądz Ludwig Błaszczyk urodzony 10 sierpnia 1809 (roku), zmarł 8 marca 1868 (roku). Spoczywaj w pokoju (Requiescat in pace).

  

Karta ewidencyjna - 12


Nagrobek Nr 13 - Marianne Leschzinski


Płyta nagrobna wykonana z piaskowca, obsunięta w lewą stronę, w formie prostopadłościanu z umieszczoną w górnej części rzeźbą krzyża - pasyjką. Krzyż w kształcie tzw. krzyża św. Łazarza, wykonany również z piaskowca, stanowi integralną część płyty nagrobnej. Ramiona krzyża zakończone są roślinnym motywem trójliścia. Poniżej wykuto inskrypcję, w charakterze pisma ręcznego, gotyk.

Desto mehr liebt man
was man verliert
Hier ruhet
Marianne Leschzinskin
Verwittwete Nowakin
geboren im Jahre 1762
und am 6 August 1815 gestorben
Lieber Leser bitte Gott für mich
Zum Andenken
wurde errichtet von
ihrem Treuen Gemahl
Joseph Leschzinskÿ
Arendator in Belk

Tłum.: Kiedy się kogoś straci, tym bardziej się go kocha. Tu spoczywa Marianna Leszczyński, wdowa po Nowaku, urodzona w roku 1762 i zmarła 6 sierpnia 1815 (roku). Drogi czytelniku, proś Boga dla mnie. Dla pamięci o niej od jej wiernego męża, Józefa Leszczyńskiego, karczmarza w Bełku.

  

Karta ewidencyjna - 13


Nagrobek Nr 14 - Magdalena i Gottlieb Stein


Płyta nagrobna wykonana z piaskowca, obsunięta w lewą stronę, w formie prostokąta wykończonego w górnej części łukiem wklęsło-wypukłym. Przy górnej krawędzi płyty, w podłuczu, wyryto godło górnicze (kupla). Poniżej wyryto inskrypcje w charakterze pisma ręcznego. Części inskrypcji rozdzielone ozdobnie wyrytym poziomym wgłębieniem w płycie.

Magdalena Stein
geborne Tande
den 22ten July 1768
gestor. den 10ten März 1827
Gottlieb Stein
gebor. den 10ten Septbr. 1772
gestor. den 31ten Octbr. 1828
Friede ihren Aschen
Zum Andenken
vom Sohn

Tłum.: Magdalena Stein urodzona Tande 22 lipca 1768 (roku), zmarła 10 marca 1827 (roku). Gottlieb Stein urodzony 10 września 1772 (roku), zmarł 31 października 1828 (roku). Pokój ich prochom. W pamiątkę od syna.

 

Karta ewidencyjna - 14


Nagrobek Nr 15 - Julia Hora


Szczątkowe pole grobowe z krzyżem na postumencie (postument częściowo obsunięty w prawą stronę) z leżącym obok cokołem z piaskowca w formie prostopadłościanu, wykończony schodkowo (obsunięty w lewą stronę, w środku cokołu otwór na metalowy pręt (?), a przy przedniej krawędzi wyraźne wgłebienie na prostokątną płytę (?) - zob. nagrobek nr 16), który zachodzi na pozostałości obramowania pola grobowego. Z tyłu oparty o postument z krzyżem fragment piaskowca. Krzyż żeliwny, ramiona krzyża proste, przymocowany do niskiego postumentu o formie prostopadłościennej, z ozdobnym profilowaniem wzdłuż jego krawędzi zewnętrznych. Na poziomych ramionach krzyża widoczna inskrypcja (drukowany gotyk?). Pole grobowe pierwotnie było otoczone ogrodzeniem - obecnie zachowały się pozostałości 2 słupków metolowych, zakończonych ozdobną szyszką, silnie skorodowanych, umieszczonych na podstawach wykonanych z piaskowca (prostopadłościany, zapadnięte).

Julie Hora [geb.] Slonina
[-]

Tłum.: Julia Hora [urodzona] Słonina. [-].

  

Karta ewidencyjna - 15


Nagrobek Nr 16 - Minna Holtze


Nagrobek składa się z dwóch części:
- prostokątnej płyty z inskrypcjami umieszczonej pod kątem do podstawy, podpartej metalowym prętem,
- prostopadłościennej podstawy.
W dolnej płycie służącej za podstawę znajdują się dwa otwory o niewiadomej funkcji. Na płycie znajduje się napis w rytym prostokątnym obramieniu. W narożach stylizowane ornamenty roślinne.

Hier ruhet in Gott
Minna Holtze
geb. 16. Decbr. 1836,
gest. 15. Sept. 1855.
Schlummere sanft hinieden
von mir beweint, bis uns des Him
mels Frieden auf ewig vereint

Tłum.: Tu spoczywa w Bogu, Minna (Wilhelmina) Holtze, urodzona 16 grudnia 1836 (roku), zmarła 15 września 1855 (roku). Śpij delikatnie tutaj, opłakiwana przeze mnie, aż nas pokój w niebie zjednoczy na zawsze.

  

Karta ewidencyjna - 16


Nagrobek Nr 17 - Anton Kindler


Nagrobek zachowany fragmentarycznie: cokół i oparty o niego krzyż żeliwny. Krzyż żeliwny o ramionach zakończonych trójlistnie, ozdobionych w "płatkach" gwiazdkami. Na krzyżu tabliczka z napisem "I.N.R.I." (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Jezus Nazarejczyk Król Żydów) oraz ślady po mocowaniu pasyjki. Postument prostopadłościenny o zaokrąglonych brzegach, z przodu i z tyłu wmontowane płyty granitowe z inskrypcjami.

Napis z przodu postumentu:

Hier ruhet
die irdische Hülle
des Herrn Amtman
Anton Kindler
[=]
[=]
[Friede seine Asche!]

Tłum.: Tu spoczywają doczesne szczątki Pana Zarządcy Antoniego Kindler [=] [=] Pokój jego duszy!

Napis z tyłu postumentu:

Dies gewidmet
zum Andenken
an einen Pflichtgetreuen
Beamten
von seinen Freunde u.
Brodherrn.

Tłum.: Poświęcony pamięci lojalnego urzędnika od jego przyjaciół i braci.

Pod napisem prosty ornament geometryczny. Cokół prostopadłościenny, niski, z profilowaniem w partii górnej.

  

Karta ewidencyjna - 17


Nagrobek Nr 18 - Carl Wenzel


Nagrobek w formie prostokątnej płyty nagrobnej. W górnej części płyty inskrypcja wykonana w charakterze ozdobnego pisma ręcznego. Poniżej płaskorzeźbiony owal z wizerunkiem symbolicznych roślin. Od lewej są to: trawa - symbol przemijania, złamany kwiat (róża?) - symbol przerwanego nagle życia oraz bukszpan (?) - symbol nieśmiertelności i życia wiecznego.

Herrn Carl
Wenzel
geb. den 25ten Septb.
1819
gest. den 31 März
1823

Tłum.: Pan Carl Wenzel, urodzony 25 września 1819 (roku), zmarł 31 marca 1823 (roku).

 

Karta ewidencyjna - 18


Nagrobek Nr 19 - Sophia Zipper


Nagrobek w formie prostokątnej płyty nagrobnej. W górnej części płyty inskrypcja wykonana w charakterze ozdobnego pisma ręcznego. Poniżej płaskorzeźbiony owal z symbolicznym przedstawieniem złamanego kwiatu (róża?) - symbol przerwanego nagle życia.

[Sophia]
Zipper,
gest. den 15t. Febr.
1829
alt 11 Jahre 11 Mon.
25 Tage.

Tłum.: Sophia Zipper, zmarła 15 lutego 1829 (roku), w wieku 11 lat 11 miesięcy i 25 dni.

  

Karta ewidencyjna - 19


Nagrobek Nr 20 - Johann Menzel


Nagrobek w formie prostokątnej płyty nagrobnej. W górnej części płyty znajduje się prostokątna płycina z prostokątnym wycięciem w części dolnej, na niej inskrypcja wykonana w charakterze ozdobnego pisma ręcznego. W dolnej części płyty umieszczona jest plaskorzeźbiona urna okryta kirem. Urna stoi na kamiennej podstawie ozdobionej główkami kwiatów. Na urnie znajduje się ćma, podstawę naczynia oplata wąż.

Dieser Stein deckt die Gebeine
des Gutsbesitzers auf Stanowitz
und Königl. Justitz u. Oec. Comis.
Herrn Johann
Menzel
geb. den 24ten Juny 1774
gest. den 18ten Februar 1825
Ausgezeichnet durch Billickheit(?)
Amtseifer u. treue Vatersorge
für seine trauernden Kinder

Tłum.: Ten kamień przykrywa kości właściciela ziemskiego w Stanowicach i Królewskiego Komisarza Sądowego i Ekonomicznego Pana Johanna Menzel, urodzony 24 czerwca 1774 (roku), zmarł 18 lutego 1825 (roku). Wyróżniał się wyważonym postępowaniem, pilnością sprawowowania urzędu i wierną ojcowską troską nad swoimi opłakującymi dziećmi.

  

Karta ewidencyjna - 20


Nagrobek 21 - Franz von Görtz


Płyta nagrobna wykonana z piaskowca. Zdobiona w narożach płaskorzeźbami kwiatów - prawdopodobnie stylizowanych lilii. Na płycie znajduje się inskrypcja, częściowa nieczytelna ze względu na ubytek w środkowej części.

Hier ruhet sanft
Franz von Görtz
Königl. Preuss. Pr. Leut. a. D.
geb. d. 22 [April] 1784
gest. d. 27 J[uli 185]1
Sanft ruhe seine Asche

Tłum.: Tutaj spoczywa w pokoju, Franz von Görtz, Królewski Pruski Porucznik (Premierlieutenant) w stanie spoczynku (außer Dienst), urodzony 22 kwietnia 1784 (roku), zmarł 27 lipca 1851 (roku). Spoczywajcie w pokoju jego prochy.

Karta ewidencyjna - 21


Nagrobek Nr 22 - Paweł Doleżych


Pole grobowe ze stelą. Stela w kształcie prostopadłościanu, w górnej części po obu stronach łukowato wycięta (łuk wklęsło-wypukły). Na steli wykuty płaskorzeźbiony krzyż (belka pionowa szersza od poziomej, belka pionowa wykończona u dołu szeroką, łukowato wygiętą z obu stron belki podstawą), pośrodku krzyża umieszczona tabliczka z wykutą inskrypcją i krzyżem w jej górnej części:

Tu spoczywa w Bogu
S.P. KS. PROB. W BEŁKU
PAWEŁ DOLEŻYCH
* 6.6. 1884.
+ 16.6. 1942.
R. I. P.

Tłum.: R. I. P. - Spoczywaj w pokoju (Requiescat in pace).

Stela ustawiona bezpośrednio na obmurowaniu (część obmurowania pod stelą w formie zwężającej się do góry podstawy), które wyznacza pole grobowe. Na obmurowanie składają się 4 prostopadłościenne kamienne belki, krótsza umieszczona w przodzie pola grobowego stwarza wrażenie dołożonej (lastryko o innym grysie). Na łączeniu steli z obmurowaniem widoczne ślady zaprawy, dodatkowo z tyłu stela wsparta rodzajem podpory z piaskowca.

  

Karta ewidencyjna - 22


Nagrobek Nr 23 - NN


Nagrobek składający się najprawdopodobniej z fragmentów dwóch nagrobków: z tyłu podstawa kamienna, prostopadłościenna, z rowkiem w części przedniej. Do niej umocowany krzyż żeliwny (obecnie destrukt - fragment pionowy). Na fragmencie krzyża oparty krzyż żeliwny, wbity w ziemię, o ramionach zakończonych trójliściem. Z tyłu (od strony złamanego krzyża) widoczne nieczytelne ślady inskrypcji. Od frontu (od strony kościoła) na krzyżu wtórnie umieszczona pasyjka i tabliczka z napisem: I.N.R.I. (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Jezus Nazarejczyk Król Żydów).

  

Karta ewidencyjna - 23


Nagrobek Nr 24 - Henryk Kańczyk


Pole grobowe z krzyżem na postumencie. Krzyż metalowy, ażurowy z rozetką na skrzyżowaniu ramion. Ramiona krzyża zakończone trójlistnie. Podstawa krzyża kamienna, składająca się z dwóch części - górnej płyty i dolnej rozszerzającej się ku dołowi, o profilu krzywoliniowym złożonym, oparta na szerokiej płycie, profilowanej od dołu, wieńczącej postument. Postument w kształcie ściętego ostrosłupa. Od frontu, w płytkiej wnęce, umocowana jest na nim czarna, szklana (?) płyta z napisem wykonanym złoconymi literami:

Tu spoczywa w Bogu
Ks. Dziekan
Henryk Kańczyk
Proboszcz w Bełku
1868 - 1908
* 22. 5. 1831
+ 24. 6. 1908
R I P

Cokół pod postumentem prostopadłościenny, podstawa prostopadłościenna o fazowanych górnych krawędziach. O cokół oparta kamienna księga z napisem:

po lewej:

Ruhestätte
des
Bergzöglings
Albert
Troska,
Friede

po prawej:

geb. d. 6. Juli
1852
zu Sczcijkowitz
gest. d. 19. Dec.
1874
in Schiemianowitz.
ihm!

Tłum.: Miejsce spoczynku wychowanka szkoły górniczej, Albert Troska, urodzony 6 lipca 1852 (roku) w Szczejkowicach, zmarł 19 grudnia 1874 (roku) w Siemianowicach. Pokój jemu!

Pole grobowe otoczone obmurowaniem, na nim ogrodzenie w postaci słupków kamiennych połączonych metalowymi prętami. Słupki w narożach większe, środkowe mniejsze, prostopadłościenne zakończone półokrągło. Na słupkach od frontu płaskorzeźbione symbole "A" (po prawej) i "Ω" (po lewej), umieszczone w kołach.

  

Karta ewidencyjna - 24


Nagrobek Nr 25 - Catharina Sofie i Josef Anton Benedict Franz Janus


Krzyż na postumencie. Krzyż z kamienia (biały marmur) o ramionach zakończonych trójlistnie, ozdobionych rytym ornamentem roślinnym. Na krzyżu pasyjka oraz nad nią tabliczka z napisem "I.N.R.I." (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Jezus Nazarejczyk Król Żydów). Podstawa krzyża składa się z dwóch części: górna profilowana i dolna w kształcie prostopadłościanu. Pod podstawą szersza płyta, będąca jednocześnie zwieńczeniem postumentu. Postument w kształcie prostopadłościanu, umieszczony ukośnie w stosunku do krzyża. Na postumencie po lewej napis:

Hier
ruht in Gott
mein geliebter Vater
Josef, Anton, Benedict, Franz
Janus
Vorsteher u. Inhaber
des Allgemeinen
Ehrenzeichens,
geb. den 15. März 1805
zu Kamienitz
gest. den 6. Januar
1890

Tłum.: Tu spoczywa w Bogu, mój najukochańszy ojciec, Josef Anton Benedict Franz Janus, przewodniczący (prezes, naczelnik) i wyróżniony Powszechną Odznaką Honorową (des Allgemeinen Ehrenzeichens), urodzony 15 marca 1805 (roku) w Kamieńcu, zmarł 6 stycznia 1890 (roku).

Po prawej stronie postumentu umieszczony jest napis:

Hier
ruht in Gott
meine geliebte Mutter
Catharina
Sofie
Janus
geb. Duka,
geboren den 20
November 1816
zu Pilchowitz
gest. den 29. Juni
1894

Tłum.: Tu spoczywa w Bogu, moja najukochańsza matka, Catharina Sofie Janus, z domu Duka, urodzona 20 listopada 1816 (roku) w Pilchowicach, zmarła 29 czerwca 1894 (roku).

Cokół pod postumentem prostopadłościenny, wydzielony profilowaniem. Na nim od fronu, po lewej stronie, napis: Milder Jesu. schenke Du, a po prawej stronie: Ihren Seelen ew'ge Ruh! (tłum.: Łagodny Jezu! Daj ich duszom wieczny pokój!). Z tyłu napis: Kokeš u. Jungblut Ratibor. Podstawa prostopadłościenna o górnych krawędziach fazowanych.

  

  

Karta ewidencyjna - 25


Nagrobek Nr 26 - Marie i William Baildon


Krzyż na postumencie. Krzyż kamienny z ramionami zakończonymi prostokątnie. Pośrodku krzyża umieszczona jest metalowa korona cierniowa, wewnątrz niej napis:

Hier
ruhen in
Gott

Tłum.: Tu spoczywają w Bogu.

Podstawa krzyża składa się z dwóch części: górna rozszerzająca się ku dołowi o profilu wklęsło-wypukłym, dolna prostopadłościenna. Postument w kształcie prostopadłościanu o ściętych górnych narożach. Od frontu, wnęka o kształcie prostokąta ze ściętymi gornymi rogami, w profilowanym obramieniu. Wewnątrz nie napis w dwóch kolumnach:

po lewej:

William Baildon
geb. d. 24. April
1805
gest. d. 28. August
1833.

Tłum.: William Baildon, urodzony 24 kwietnia 1805 (roku), zmarł 28 sierpnia 1833 (roku).

po prawej:

Marie Baildon
verehel. Grafinn
Strachwitz
geb. d. 24. Juli 1820
gest. d. 6 Juli 1850

Tłum.: Marie Baildon, po ślubie Hrabina Strachwitz, urodzona 24 lipca 1820 (roku), zmarła 6 lipca 1850 (roku).

pod spodem napis:

Schlummert sanft zum seligen
Erwachen in dem der gütige
Gott uns wieder vereint.

Tłum.: Śpij spokojnie (aż) do błogiego przebudzenia, w którym dobry Bóg nas znowu połączy.

Cokół pod postumentem prostopadłościenny, umieszczony na niskiej podstawie.

  

Karta ewidencyjna - 26


Nr 27 - ołtarz polowy


Początkowo sądzono, iż jest to miejsce pochówku nieznanej osoby. Wskazywało na to obmurowanie kamienne, wewnątrz którego ułożono płyty wykonane z różnego materialu (piaskowiec, lastryko). W wyniku podjętych prac (zdjęcie górnej warstwy betonu oraz podniesienie i oczyszczenie płyt, które były pod nią) oraz w wyniku rozmów ze starszymi mieszkańcami Bełku ustalono, że miejsce to służyło jako ołtarz polowy (zbudowany z elementów pochodzących z innych nagrobków). Obecnie widoczne dwa duże piaskowce oraz część nagrobka, które znajdowały się wewnątrz obmurowania.


Nagrobek Nr 28 - Paulina Szymoński, Julius Schimonsky, Antoni Szymonski


Pole grobowe składające się z trzech krzyży na postumentach, ogrodzone obmurowaniem z metalowym ozdobnym ogrodzeniem. W środku pola grobowego rośnie klon.

Pierwszy (od lewej) krzyż o ramionach zakończonych trójkątnie, ozdobionych rytymi ornamentami. Na krzyżu pasyjka i tabliczka z napisem "I.N.R.I." (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Jezus Nazarejczyk Król Żydów). Z tyłu na krzyżu siedem dekoracji kwiatowych. Podstawa krzyża składa się z dwóch części: górnej profilowanej i dolnej prostopadłościennej. O podstawę krzyża oparta jest wykuta z kamienia księga z wyrytym napisem:

po lewej:

Hier ruht in Gott
unsere geliebte
Gattin u. Mutter
Pauline Schimonsky

Tłum.: Tu spoczywa w Bogu, nasza ukochana żona i matka, Pauline Schimonsky.

po prawej:

Ist auch fern dein
Grabeshügel
eilt doch auf des
Glaubens Flügel
Unser Blick [...]
Widerseh'n.

Tłum.: Twój grób jest daleko na wzgórzu, jednak nasz wzrok (nasze oczy) biegnie na skrzydłach wiary do tych wzgórz, gdzie jest nasze święte spotkanie.

Postument prostopadłościenny z profilowaną płytą u góry, na nim od frontu napis umieszczony w prostokątnej wnęce:

Tu odpoczywa
Paulina Szymoński
rodzona Kraus,
narodziła się dnia 16.
Sierpnia 1828.
umarła dnia 30. Marca
1885.

Boki postumentu zdobione rytym obramieniem z motywami roślinnymi w narożach. Cokół w górnej części profilowany. Na części prostopadłościennej od frontu napis: R.i.P. (Spoczywaj w pokoju - Requiescat in pace). Na odwrocie napis:

Wieczny odpoczynek
racz jej dać Panie!

Drugi krzyż (środkowy) marmurowy, podobny w formie do pierwszego krzyża. Pomiędzy nimi niewielkie różnice: drugi krzyż ma ramiona o bardziej ozdobnych, trójlistnych zakończeniach, brak księgi u podstawy, płyta między podstawą krzyża a postumentem ścięta u góry prosto, postument niższy. Na postumencie napis w rytym obramieniu:

HIER RUHT IN GOTT
unser
geliebter
Sohn und Bruder.
Candidat der Theologie
JULIUS
Schimonsky
geb. d. 21 August 1858
gest. d. 14 August 1886

Tłum.: Tu spoczywa w Bogu, nasz najukochańszy syn i brat, kandydat teologii, Julius Schimonsky, urodzony 21 sierpnia 1858 (roku), zmarł 14 sierpnia 1886 (roku).

Boki postumentu zdobione rytym obramieniem z motywem roślinnym. Z tyłu wieniec z liści zwieńczony literą "H" w kwadratowym obramowaniu. Na cokole z boku wyryty podpis kamieniarza: F. Kokeš Ratibor.

Trzeci krzyż (po prawej) identyczny z krzyżem pierwszym (po lewej). Na kamiennej księdze napis:

po lewej:

Ist auch fern dein
eilt doch auf des
Unser Blick
Wo ein sel’ges

po prawej:

Grabeshügel
Glaubens Flügel
zu jenen Höh’n
Widerseh'n.

Tłum.: Twój grób jest daleko na wzgórzu, jednak nasz wzrok (nasze oczy) biegnie na skrzydłach wiary do tych wzgórz, gdzie jest nasze święte spotkanie.

Na postumencie od frontu napis umieszczony w prostokątnej wnęce:

Tu odpoczywa
Anton
Szymonski
prywatysta
urodz. 13. czerwca
1824 r.
umarł. 22. marca
1905 r.

Pole grobowe z kutym, metalowym, ażurowym ogrodzeniem na kamiennym obmurowaniu. W narożach metalowe słupki zakończone stylizowanym żołędziem, przęsła z metalowych, ostro zakończonych prętów, pomiędzy którymi gięte ornamenty z płaskowników (woluty).

  

  

Karta ewidencyjna - 28


Nagrobek Nr 29 - NN


Pole grobowe z kutym, metalowym, ażurowym ogrodzeniem na kamiennym obmurowaniu. W narożach metalowe słupki ozdobnie zakończone kształtem gruszki. Przęsła z metalowych prętów, zakończonych lilijkami, pomiędzy nimi gięte ornamenty z płaskowników (woluty).

Karta ewidencyjna - 29

Strona poświęcona staremu cmentarzowi powstała w ramach projektu "Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasze wspólne dziedzictwo" realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa oraz z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Honorowy patronat nad projektem objął Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski