Dawna karczma

Dwustuletnia zabudowa dworska, która spełniała różne funkcje. Dawniej mieściła się tu karczma oraz obszerna stajnia służąca między innymi wojskom rosyjskim. Gdy sto lat później do karczmy dobudowano dużą salę balową, miejsce to było często odwiedzane przez objazdowe kino. Obecnie w budynku mieści się Zajazd i Restauracja "MAT".