Trasy rowerowe

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny dzięki zróżnicowanemu ukształtowaniu terenu oraz rozległym terenom rolniczym i leśnym wyróżniają się w regionie walorami turystycznymi. Za ich sprawą przez teren gminy przebiega 5 tras rowerowych, które zostały przygotowane zgodnie z projektem „Rowerem po Śląsku”, opracowanym na zlecenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Na terenie sołectwa Bełk znajdują się dwie z nich (trasa nr 2 i nr 291).


Przebieg tras rowerowych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Trasa nr 2

kolor znakowania: żółty
przebieg: Jaśkowice - Czerwionka - Malenie - Leszczyny
długość na terenie gminy: 7,1 km

Jest to główna trasa na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i docelowo będzie prowadzić z Katowic przez Mikołów, Orzesze, Czerwionkę-Leszczyny, Rybnik, Racibórz do Krnova w Czechach. W obecnej chwili nie wszystkie odcinki tej trasy są oznakowane. Na obszarze gminy wiedzie od granicy Orzesza Jaśkowic brzegiem lasu pod górą Ramża do Czerwionki przez Malenie. Dalej szlak prowadzi obok stacji kolejowej w Leszczynach, gdzie warto zwrócić uwagę na rzeźbę umieszczoną w parku. Upamiętnia ona śmierć 380 więźniów obozu oświęcimskiego, którzy w styczniu 1945 roku, w czasie ewakuacji zostali rozstrzelani w pobliżu stacji kolejowej.

 

Trasa nr 291

kolor znakowania: niebieski
przebieg: Ornontowice - Dębieńsko Wielkie - Bełk - Palowice - Woszczyce
długość na terenie gminy: 12,6 km

Trasa z Ornontowic polnymi drogami dociera do Dębieńska Wielkiego - dzielnicy Czerwionki-Leszczyn, gdzie zobaczyć można kościół z początku XIX wieku, karczmę i ruiny dworku z tegoż okresu. Dalej jedziemy aleją kasztanową w kierunku południowym, wjeżdżamy w las, porastający Ramżę (325 m n.p.m.), najwyższe wzniesienie regionu. Wyjeżdżając z lasu napotykamy żółtą trasę rowerową nr 2, a następnie przejeżdżamy przez niestrzeżony przejazd kolejowy linii Rybnik - Katowice, a potem obok zabudowań gospodarczych w Bełku. Z lewej strony w pewnym oddaleniu, widoczny jest między drzewami drewniany kościółek z 1753 roku, z cennym wyposażeniem wnętrza. Dojeżdżamy do drogi Rybnik - Katowice w dzielnicy Bełk, przekraczamy ją i przez przysiółki Marynów i Lasowiska dojeżdżamy do Palowic. W Palowicach warto zobaczyć drewniany kościółek pw. św. Trójcy z 1593 r., przeniesiony tu w 1981 r. z Leszczyn. Trasa prowadzi dalej leśnymi drogami do Woszczyc, gdzie można obejrzeć XIX wieczny pałacyk neobarokowy oraz kościół. Tu szlak się kończy.