Związek Emerytów i Rencistów

Związek Emerytów i Rencistów (dawniej Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów) powstało w styczniu 1978r. Jego zarząd utworzyli wówczas Jan Skoczykłoda (prezes), Jadwiga Sakwerda (sekretarz), Stefan Leśnik (skarbnik). Koło zajmowało się przede wszystkim organizowaniem imprez środowiskowych. Prowadziło także własną kasę pogrzebową. Jego członkowie często wyjeżdżali na wycieczki i pielgrzymki. 11 lipca 1990r. powołano nowy zarząd, który utworzyli Ryszard Siepielewski (prezes), Jan Skoczykłoda (wiceprezes), Elżbieta Rduch (sekretarz), Wilhelm Świaczny (skarbnik) i Stefan Leśnik. Po śmierci W. Świacznego 5 stycznia 1992r., nowym skarbnikiem została Krystyna Ptak. Natomiast w maju 1994r. E. Rduch zastąpiła Rita Buchcik. W tym składzie w 1998r. koło uroczyście obchodziło jubileusz 20-lecia.

źródło: Henryk Polak, Dzieje Bełku, Czerwionka-Leszczyny 2002, s, 153-154.