Dendroflora

Jednym z elementów dawnych kościołów był krąg drzew otaczających świątynię. Niegdyś sama roślinność miała swe tajemnicze i magiczne znaczenie, później jednak drzewa pełniły funkcję praktyczną, stanowiąc osłonę budowli od wiatru, a także od uderzeń pioruna - synod gnieźnieński w 1512 r. ustalił, iż należy dokonywać nasadzeń drzew w celu ochrony kościoła przed pożarami. Gatunki drzew oczywiście zależne były od lokalnych warunków.

Na terenie cmentarza wokół kościoła pw. św. Marii Magdaleny odnotujemy lipy, klony, dąb (pomnik przyrody) oraz żywotniki. Poniższa mapa ukazuje usytuowanie drzew.


Kościół wraz z otoczeniem widziany z lotu ptaka (zdj. wykonane w 2017 r.)

POMNIK PRZYRODY
DĄB SZYPUŁKOWY (Quercus robur L.)

Egzemplarz rosnący obok kościoła pw. św. Marii Magdaleny należy do najgrubszych dębow szypułkowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W maju 1998 r. Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach nadała drzewu status pomnika przyrody.

Dane dendrometyczne (źródło - tablica informacyjna przed dębem):
Obwód - 460  cm,
Pierśnica - 146 cm,
Wysokość - 22 m.

Pień na pewnej wysokości rozdwaja się, zaś nieregularna korona wsparta jest na kilku grubych konarach wyrastających z pnia na różnych wysokościach.

Uchwała Nr IV/39/98 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej drzew w drodze uznania za pomniki przyrody


Pomnik przyrody

Poniżej wybrane drzewa na terenie starego cmentarza:

   
Lipa przy nagrobku nr 15 (na lewym zdjęciu) oraz klon przy nagrobku nr 28 (na prawym zdjęciu)

   
Klon przy nagrobku nr 34 (na lewym zdjęciu) oraz lipy przy bramce zachodniej (na prawym zdjęciu)

   
Żywotniki przy wejściu do wieży kościelnej (na lewym zdjęciu) oraz przy nagrobku nr 40 (na prawym zdjęciu)

Strona poświęcona staremu cmentarzowi powstała w ramach projektu "Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasze wspólne dziedzictwo" realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa oraz z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Honorowy patronat nad projektem objął Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski