Dawna szkoła

Budynek szkolny, z początku zapewne drewniany, a od pierwszej połowy XIX wieku murowany znajdował się w pobliżu kościoła pw. św. Marii Magdaleny. W budynku tym, rozbudowanym w końcu XIX stulecia, do 1963 r. mieściła się szkoła, zaś obecnie przedszkole.