Ścieżka edukacyjna

Podjęte działania inwentaryzacyjne oraz identyfikujące nagrobki pozwoliły na opracowanie na terenie zabytkowego cmentarza ścieżki edukacyjnej pn. „Śladami przeszłości. Dzieje cmentarza przy zabytkowym kościele” mającej na celu upowszechnienie wiedzy o tym zabytku oraz służącej w edukacji regionalnej. W tym celu zamontowano tablicę informacyjną (naprzeciw „Bożej Męki” przy wejściu od strony wschodniej) oraz 5 ekspozytorów, na których umieszczono informację o danym obszarze cmentarza wraz z listą osób pochowanych (imię i nazwisko, data urodzenia i śmierci, krótka informacja o osobie – jeżeli takowa jest znana). Ekspozytory zostały usytuowane między nagrobkami o numerach 4 i 5, 20 i 22, okolice 28, naprzeciw 29 oraz przy wejściu od strony zachodniej.

Teksty opracowała Anna Grabowska-Rogus.

Strona poświęcona staremu cmentarzowi powstała w ramach projektu "Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasze wspólne dziedzictwo" realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa oraz z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Honorowy patronat nad projektem objął Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski