Przekazany nam 1 % podatku zostanie wykorzystany na działnia ekologiczne, kulturowe, sportowe, edukacyjne oraz ochronę zabytków w naszej miejscowości. Dołącz do Naszej drużyny ! W zeznaniu podatkowym wpisz nasz nr KRS 0000294754