W sobotę, 27 lipca 2019 r., na terenie zabytkowej nekropolii obok bełkowskiego kościółka odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII wieku - nasze wspólne dziedzictwo”, realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk. Zakończono pierwszy etap działań - rekrutację wolontariuszy, w sobotę z kolei rozpoczął się następny - obejmujący prace porządkowe na cmentarzu oraz inwentaryzację i identyfikację nagrobków. Sobotnie spotkanie szkoleniowe miało przygotować wolontariuszy do tych prac. Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wspólnie dla dziedzictwa”. Zadanie zostało również wsparte przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.