Bełk laureatem konkursu Piękna wieś woj. śląskiego

Bełk laureatem konkursu Piękna wieś woj. śląskiego

„Bardzo się cieszymy! - mówi sołtys Bełku Jolanta Szejka. - Nigdy wcześniej żadne sołectwo Gminy i Miasta nie zostało laureatem tego ważnego i prestiżowego konkursu. To dla nas ogromna duma i radość, bo mamy świadomość, jak ważny i wartościowy projekt udało nam się zrealizować.

Zadanie przyczyniło się do wzrostu świadomości lokalnej społeczności o roli i wartości zabytków. Można powiedzieć, że stworzono pozytywną emocjonalną więź pomiędzy społecznością lokalną a tymi zabytkami. Mieszkańcy ponownie odwiedzają to miejsce i ukazują jego piękno, a jednocześnie opowiadają o historii miejscowości, w której mieszkają, czują dumę z niej. Jest to ważne również dla dzieci i młodzieży - uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wyjątkowej lekcji historii, poznania osób, które miały wpływ na rozwój małej ojczyzny i całego regionu”.

Przypomnijmy, że głównym celem zadania realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Bełk było wykonanie szczegółowej inwentaryzacji cmentarza przy zabytkowym drewnianym kościele pw. św. Marii Magdaleny z XVIII w. wraz z identyfikacją pochowanych tam osób oraz uporządkowanie terenu nekropolii.

W tym miejscu spoczywają m.in. właściciele wsi, przedstawiciele rodów szlacheckich (Franciszka Wojska, William Baildon i jego siostra Marie Baildon von Strachwitz), proboszczowie, urzędnicy dworscy, przedstawiciele okolicznej szlachty czy nauczyciele.

Istotnym elementem zadania było szerzenie idei społecznej odpowiedzialności za lokalne dziedzictwo kulturowe. Zaangażowanie społeczności lokalnej, w formie wolontariatu, było obecne na każdym etapie zadania. Na stałe współpracowano z 13 wolontariuszami, a łącznie przez cały okres realizacji projektu z kilkudziesięcioma osobami. Wolontariusze na początku odbyli specjalistyczne szkolenie, a potem wykonali prace porządkowe na terenie cmentarza i szczegółową jego inwentaryzację, przeprowadzili kwerendy historyczne, a także byli zaangażowani w stworzenie ścieżki edukacyjnej, wystawy fotograficznej oraz konferencji podsumowującej. Wszystkie działania realizowane przez wolontariuszy były prowadzone pod nadzorem i opieką osób doświadczonych w realizacji tego typu działań (ze względu na prace przy zabytku). Przy realizacji zadaniu wsparcia udzieliło kilka instytucji, w tym Muzeum im. o. E. Drobnego w Rybniku oraz Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach. Na zakończenie projektu zorganizowano konferencję w zabytkowym kościele przy cmentarzu, w której uczestniczyły autorytety z dziedziny dziedzictwa kultury a także - tłumnie - bełkowianie i mieszkańcy Gminy i Miasta.

Projekt zyskał ogromne uznanie pracowników Instytutu Myśli Polskiej w Katowicach, był wielokrotnie omawiany i prezentowany podczas wydarzeń organizowanych przez IMP.

Warto dodać, że Gmina i Miasto złożyła także wnioski konkursowe dotyczące sołectwa Palowice (kategoria najpiękniejsza wieś), sołectwa Przegędza (najlepsza strona internetowa sołectwa), sołectwa Książenice (najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje).

„Gratuluję serdecznie wszystkim odpowiedzialnym za realizację projektu w Bełku. Jestem pod wielkim wrażeniem tej inicjatywy i umiejętności zaangażowania mieszkańców do działania na rzecz wspólnego dziedzictwa. Szkoda, że nie udało się zdobyć nagród także i w innych kategoriach. Dziękuję wszystkim sołtysom za ich codzienną pracę i szereg inicjatyw. Dziękuję także mieszkańcom sołectw za zaangażowanie w życie swoich małych społeczności” - podsumowuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

Celem Konkursu Piękna wieś woj. śląskiego jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.