Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Przypominamy, że do 30 czerwca należy złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ma ona na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

 

Leszek Szejka

Jaki jest cel stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?
Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza - likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń - emisji substancji powodująych smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będize również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy widzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

 

Jakie informacja zawiera deklaracja?
Deklaracja zawiera takie informacje, jak:
imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw
informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanychw obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach
numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)
adres e-mail (opcjonalnie)
 

W jaki sposób można złożyć deklarację do CEEB?
w formie elektronicznej, czyli przez internet - jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu a także pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest również to, że deklarację można złożyc nie wychodząc z domu
w formie papierowej - wypełniony dokument można  wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).