Co dalej z bełkowskim PGR-em

Co dalej z bełkowskim PGR-em

Informacja dla mieszkańców. Proszę zapoznać się z treścią pisma, które skierowałam po raz kolejny do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ul. Jana III Sobieskiego 7 w Częstochowie, który jest zarządcą naszego PGR-u.

Szanowni Państwo,
zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu uporządkowanie zagospodarowania terenów po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Bełku.
Obecny ich stan pozostawia wiele do życzenia. Budynki, drogi, ścieżki oraz staw ulegają systematycznej degradacji. Teren ten dla lokalnej społeczności jest ogromnie ważny. Stanowi lokalne dziedzictwo kulturowe, związane z historią naszej miejscowości. Dlatego też apeluję i proszę o zainteresowanie się tą sprawą.
W tym celu serdecznie zapraszam przedstawicieli Państwa instytucji na lokalną wizję. Dojazd do Bełku zajmuje niewiele czasu. Będzie nam jednak łatwiej dyskutować nad przyszłością tego terenu na miejscu.
Jednocześnie proszę o możliwość odrębnej dzierżawy stawu (bez nieruchomości z zabudowaniami) lub jego sprzedaży. W ten sposób będzie możliwość zagospodarowania tego terenu przez nowego dzierżawcę lub właściciela między innymi na cele rekreacyjne, takie jak łowisko, ścieżki pieszo-rowerowe, oraz stworzenie połączenia między osiedlem przy ulicy Głównej a ulicą Wolności poprzez tzw. aleję Dębową, a tym samym bezpieczną komunikację z najcenniejszym obiektem zabytkowym na terenie naszej miejscowości, tj. kościołem św. Marii Magdaleny (tak jak to było w przeszłości). Niegdyś tą drogą przemieszczały się również uczniowie do Szkoły Podstawowej w Bełku znajdującej się przy ulicy Szymochy.
Obecny stan stawu i jego okolic jest bardzo zły. Nie ma możliwości jego użytkowania, a aktualny dzierżawca tego terenu nie podejmuje w tej kwestii żadnych działań.
Proszę o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej i wymagającej niezwłocznej interwencji.
Z wyrazami szacunku,
Jolanta Szejka Sołtys Sołectwa Bełk, Radna Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny