INKASO PODATKÓW I RATA ZA ROK 2023

INKASO PODATKÓW I RATA ZA ROK 2023

Zawiadomienie o wpłacie pierwszej raty podatku, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za spółka wodną na rok 2023 Inkaso odbędzie się w dniach 13-15 marca w domu Sołtysa Bełk ul. Piasta 4.