INKASO PODATKÓW I RATA ZA ROK 2024

INKASO PODATKÓW I RATA ZA ROK 2024

Zawiadomienie o wpłacie pierwszej raty podatku, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za spółka wodną na rok 2024 Inkaso odbędzie się w dniach 13-15 marca w domu Sołtysa Bełk ul. Piasta 4.