INKASO PODATKÓW II RATA ZA ROK 2023

INKASO PODATKÓW II RATA ZA ROK 2023

Zawiadomienie o wpłacie drugiej raty podatku, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za spółka wodną na rok 2023 Inkaso odbędzie się w dniach 15, 16 maja w domu Sołtysa Bełk ul. Piasta 4.