Inauguracja działalności COP-u w Czerwionce-Leszczynach

Inauguracja działalności COP-u w Czerwionce-Leszczynach

11 kwietnia Fundacja GaSzo i KS Decor Bełk, podczas spotkania „Gotowi do startu” oficjalnie zainaugurowali działalność Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach. „Niezmiernie cieszy nas tak duża frekwencja na dzisiejszym spotkaniu. Mamy nadzieję, że podczas realizacji przyszłych przedsięwzięć i różnych działań, także Was nie zabraknie” - tymi słowami Prezes Fundacji GaSzo Agnieszka Ganiek wraz z Wiceprezes Klaudią Szostok oraz przedstawicielami Klubu Sportowego Decor Bełk Michałem Stokłosą i Leszkiem Szejką przywitali gości przybyłych na uroczystą inaugurację COP-u w Czerwionce-Leszczynach. Zaprezentowali także kolejne działania, które Centrum będzie realizować: szkolenia, działania z zakresu doradztwa ogólnego i doradztwa specjalistycznego, działania animacyjne, działania aktywizujące i podnoszące kompetencje, Festiwal Organizacji Pozarządowych, Gala Wolontariusza, Liga Gier Edukacyjnych, a także szereg spotkań dla organizacji pozarządowych.

„Władze w gminie sprawuje samorząd, jednak samorząd bez organizacji pożytku publicznego nie może dobrze funkcjonować, dlatego niezmiernie cieszy mnie dzisiejsza obecność organizacji działających na terenie naszej gminy i nie tylko. Wasza aktywność ma niezwykłe oddziaływanie na środowisko. Życzę Wam dzisiaj zapału, wytrwałości i takiego samego entuzjazmu również w dalszej działalności” - mówił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. Do życzeń przyłączyli się także Wicestarosta powiatu Rybnickiego Marek Profaska i Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda. Nie zabrakło także symbolicznego przecięcia wstęgi.
W inauguracji Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach uczestniczyli: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda, Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik, Przewodnicząca Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju Jolanta Szejka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Mariola Czajkowska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Celina Cymorek, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Krystyna Jasiczek, a także przedstawiciele organizacji: Centrum Społecznego Rozwoju, ZSM w Czerwionce-Leszczynach, SNRRW Bełk, OSP Czerwionka-Leszczyny, Stowarzyszenie Pomocy Feniks, ZOSPRP CZ-L Polski Związek Krótkofalowców Klub Łączności SP9KVC, Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn "Dzwon", OSP Szczejkowice, KGW Przegędza, WSSKGiM Cz-L, Fundacja Ramżą, Rada Dzielnicy Leszczyny Osiedle, Rada Miejska Cz-L, Centrum Społecznego Rozwoju OWES, CRIS. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Redukowania Bierności, Klub Mam "Mamy Dzieci", Koło PTTK Ramża.