Inkaso podatków za rok 2017

Inkaso podatków za rok 2017

Sołtys Bełku zawiadamia o obowiązku wpłaty raty podatku od nieruchomości za 2017 rok, składki na Spółkę Wodną oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata pobierana będzie w dniach 12, 13, 15 maja w domu Sołtysa przy ul. Piasta 4 w Bełku.