Konferencja popularnonaukowa „Kościół - cmentarz - nasze dziedzictwo”

Konferencja popularnonaukowa „Kościół - cmentarz - nasze dziedzictwo”

26 października w zabytkowym kościele pw. św. Marii Magdaleny w Bełku odbyła się konferencja popularnonaukowa pn. „Kościół - cmentarz - nasze dziedzictwo”. Konferencja stanowiła zarazem podsumowanie projektu „Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII wieku - nasze wspólne dziedzictwo”, na realizację którego Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk pozyskało środki finansowe z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Projekt zrealizowany został na terenie zabytkowego cmentarza, okalającego drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny w Bełku. Celem zadania było wykonanie szczegółowej inwentaryzacji wraz z identyfikacją nagrobków, przeprowadzenie prac porządkowych na cmentarzu, zachowanie nekropolii dla przyszłych pokoleń, stworzenie grupy wolontariuszy szerzących ideę społecznej odpowiedzialności za lokalne dziedzictwo kulturowe, poszerzenie wiedzy z zakresu opieki nad zabytkami funeralnymi, opracowanie dokumentacji oraz upowszechnienie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym.

Projekt składał się z trzech etapów:
ETAP 1 - PRZYGOTOWAWCZY: 
promocja, rekrutacja wolontariuszy;
ETAP 2 - REALIZACJA: 
prace porządkowe, inwentaryzacja i identyfikacja nagrobków, stworzenie ścieżki edukacyjnej;
ETAP 3 - PODSUMOWANIE: 
zorganizowanie wystawy fotograficznej, wykonanie podstrony nekropolii oraz wydanie folderu podsumowującego projekt, spotkanie podsumowujące.

Inwentaryzacją nagrobków oraz pracami porządkowymi na cmentarzu zajęła się grupa wolontariuszy skupionych wokół projektu. Na samym początku przeszli oni szkolenie, określające jakie prace mogą wykonać na cmentarzu, a także w jaki sposób należy odczytywać inskrypcje na nagrobkach. Wszystkie prace projektowe przebiegały pod nadzorem opiekuna merytorycznego.

Na konferencję złożyły się cztery referaty:
- Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII wieku - nasze wspólne dziedzictwo” - Michała Stokłosy (SNRRW Bełk),
- „Cmentarz w przestrzeni cywilizacji chrześcijańskiej dawnych wieków” - dr Bogdana Klocha (Muzeum w Rybniku),
- „Nagrobne motywy symboliczne na przykładzie starego cmentarza w Bełku” - Ewy Caban (Regionalny Instytut Kultury w Katowicach),
- „Kościół w Bełku - jego wystrój i wyposażenie na tle drewnianych świątyń górnośląskich” - Ireny Kontny (Regionalny Instytut Kultury w Katowicach).

Wolontariusze, którzy podjęli się pracy w projekcie:
- Marcin Buchta,
- Beata Bujoczek,
- Bogdan Chudzik,
- Michał Dziki,
- Anna Grabowska-Rogus,
- Sylwia Grzyb,
- Angelika Kowol,
- Natalia Kubasa,
- Agata Michalik,
- Anna Mrowiec,
- Leonard Piórecki,
- Aleksandra Ptak,
- Jerzy Zgoll.

Każdy z wolontariuszy miał do przepracowania w projekcie 80 godzin, jednak wielu z nich nie ograniczyło się jednynie do prac porządkowych i inwentaryzacyjnych na terenie starego cmentarza, a starało sie również zgłębiać historię starego kościoła i cmentarza.

Gratuluję wszystkim uczestnikom tego projektu - podkreślił Burmistrz W. Janiszewski. - W 2007 roku pojawiła się kwestia, czy uda się ten kościół ocalić od zapomnienia. W miarę możliwości, którymi dysponuje samorząd, staraliśmy się wspierać ten piękny i wartościowy zabytek. Kościół i jego otoczenie to nasze wspólne dziedzictwo kulturowe. Cieszymy się, że obiekt mógł zostać odrestaurowany i drzwi do tego pięknego kościółka są już otwarte. Pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w to działanie. Nie tylko my, ale jestem przekonany, że także ci, którzy przyjdą tu po nas, docenią naszą pracę”.

Dziękuję tym, którzy patrząc w przyszłość, spoglądają w przeszłość. Gratuluję chęci pokazania, jak wiele historii jest zamkniętych w tym miejscu i jak wiele można odzyskać, badając to miejsce za pośrednictwem takich projektów, jak ten” - dodał Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska

Podziękowania na ręce wszystkich zaangażowanych złożył także ksiądz proboszcz Konrad Opitek.

Konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna podsumowująca projekt, którą można oglądać na terenie ogrodu farskiego w Bełku.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa oraz z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Honorowy patronat nad projektem objął Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski