Marszałkowski Konkurs Inicjatywa Sołecka z dotacją dla Bełku

Marszałkowski Konkurs Inicjatywa Sołecka z dotacją dla Bełku

2 kwietnia w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się podpisanie umów Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”, w ramach którego Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł na zadanie realizowane w sołectwie Bełk.

Symboliczny czek z rąk władz województwa odebrali Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Skarbnik Gminy i Miasta Zbigniew Wojtyło oraz Sołtys Bełku Jolanta Szejka.

„Dziś mamy uroczyste posumowanie konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Konkurs ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Tym razem wpłynęło aż 250 wniosków na łączną kwotę ok. 10 mln zł. 1/3 złożonych projektów otrzymała dofinansowanie, a więc konkurencja była naprawdę spora. To nie są duże inwestycje, ale ważne dla społeczności lokalnych, mogą służyć rozwiązywaniu problemów, sprawiają radość mieszkańcom. Życzę by wszystkie zadania zostały zrealizowane bezproblemowo i terminowo, abyście mogli je przeprowadzić z korzyścią dla Waszych mieszkańców”

- powiedział Grzegorz Boski, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

 

„Ten konkurs stanowi jedną z inicjatyw woj. śląskiego, z pozoru drobnych, często niedocenianych, które prowadzimy dla społeczności lokalnych. Jest to działanie, które jednoczy, łączy, w tym przypadku łączy społeczności sołectw”

- mówił radny Sejmiku Śląskiego Grzegorz Wolnik.

Przedmiotem projektu realizowanego w Czerwionce-Leszczynach jest zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Bełk. Głównym celem realizacji zadania jest poprawa widoczności i bezpieczeństwa osób korzystających z terenów zlokalizowanych w rejonie ul. Majątkowej.

„Montaż lamp solarnych w tym obszarze sołectwa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, zapewniając jednocześnie efektywne, ekonomiczne i ekologiczne oświetlenie. Pozyskaliśmy 30 tys. zł z puli środków zewnętrznych, co stanowi połowę wartości zadania, drugą połowę przekazujemy z budżetu Gminy i Miasta”

- wyjaśnił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

"To zadanie zwiększy także dostępność do lokalnych atrakcji, takich jak staw, ścieżki pieszo-rowerowe oraz co ważne - do najcenniejszego obiektu zabytkowego na terenie miejscowości, czyli kościoła św. Marii Magdaleny. Teren ten dla lokalnej społeczności jest ogromnie ważny. Stanowi on lokalne dziedzictwo kulturowe, związane z historią naszej wsi" - dodaje Sołtys Bełku Jolanta Szejka. 

Źródło: https://www.czerwionka-leszczyny.pl