Nagroda dla Bełku w konkursie Piękna Wieś

Nagroda dla Bełku w konkursie Piękna Wieś

28 października w Bielsku-Białej podczas „Forum Sołtysów Województwa Śląskiego” wręczono nagrody w konkursie „Piękna wieś”. Wyróżnienie w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi otrzymało sołectwo Bełk. Nagrodę oraz gratulacje za wyróżniony projekt odebrali Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski wraz z sołtys Bełku Jolantą Szejką.

zdjęcie laureatów

Ideą konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” jest wspieranie rozwoju wsi przez pobudzenie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej wsi.

Komisja konkursowa nagrody doceniła wydarzenie: „Odkryć dziedzictwo. Dawne zawody i rzemiosła w Bełku", które odbyło się 10 września 2022 roku w Bełku. Projekt atorstwa Michała Stokłosy i Katarzyny Mazur miał na celu przybliżyć przeszłość Bełku, nawiązać do dawnych czasów i dawnych rzemiosł. Teren przy zabytkowym, drewnianym kościele pw. św. Marii Magdaleny ożywił się gwarem zajęć i zwyczajów dawnej wsi. Stanęły tam liczne stanowiska i stoiska związane z dawnymi zawodami i rzemiosłami. Uczestnicy wydarzenia mogli również poszerzyć swoją wiedzę o najważniejszych zabytkach miejscowości - o starym cmentarzu z nagrobkami z XIX i początku XX wieku, kościele św. Marii Magdaleny z XVIII w. i Wzgórzu Lukasów na którym znajduje się mauzoleum właścicieli Bełku z XIX w. Uczestnicy wydarzenia mogli z jednej strony poznać historię najbliższego otoczenia, swojej małej ojczyzny, a z drugiej przekonać się, że obcowanie z zabytkami, poznawanie dziedzictwa nie jest wcale nudne - wręcz przeciwnie, odbywa się często poprzez zabawę, pasjonujące wydarzenia, angażujące uczestników, pozwalające nawiązać międzypokoleniową więź.

W ramach wydarzenia odbyły się: Zwiedzanie z przewodnikiem bełkowskich zabytków, Wystawa "Dawne zawody i rzemiosła wiejskie na terenie Bełku", Wystawa „Ratujemy zabytki w Bełku", „W dawnym domu" - pokaz i wystawa dawnych urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, premiera filmu dokumentalnego o dawnych zawodach i rzemiosłach w Bełku, warsztaty: kulinarno - etnobotaniczne, piekarnicze, kreatywne, warsztaty „Mali rzemieślnicy", Cuda wianki - warsztaty wyplatania wianków, warsztat garncarski i lepienia w glinie, warsztaty włókiennicze i lepienia w glinie, warsztaty wikliniarsko-plecionkarskie, quest, występ Marka Szołtyska, występ Zespołu Fedaki.
„W organizację wydarzenia zaangażowało wiele instytucji z naszego sołectwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, Szkoła Podstawowa i Przedszkole, OSP Bełk. Partnerami wydarzenia zostali: Parafia św. Jana Sarkandra w Bełku, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Muzeum im.o. Emila Drobnego w Rybniku, Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Środki na realizację wydarzenia pozyskaliśmy z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Dziękuję serdecznie wszystkim wspierającym nas i zaangażowanym w to wydarzenie” - podsumowała Jolanta Szejka, sołtys Bełku.

 


"Społeczności naszych sołectw działają niezwykle prężnie. To kolejna nagroda dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w tym wojewódzkim konkursie. Doceniam ogrom pracy i zaangażowania mieszkańców sołectw. Dziękuję za wspaniałe inicjatywy i działalność na rzecz swoich małych społeczności” - powiedział Burmistrz Wiesław Janiszewski.


Laureaci konkursu przyjęli nagrody z rąk reprezentujących władze województwa - Grzegorza Boskiego oraz radnych Sejmiku Śląskiego Grzegorza Wolnika i Marka Bieńka.

Dodajmy, że Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgłosił do udziału w konkursie także wyjątkowy, integrujący społeczność lokalną projekt realizowany w sołectwie Palowice pod nazwą ,,Świąteczno-bajeczny weekend w Palowicach”. 

Źródło: www.czerwionka-leszczyny.pl