Nowy wóz starżacki dla OSP Bełk

Nowy wóz starżacki dla OSP Bełk

W ostatnim czasie dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny otrzymały nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Nowy sprzęt zwiększa zdolność bojową jednostek, ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i umożliwić szybkie i skuteczne prowadzenie działań ratowniczych.

26 listopada nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy przywitali strażacy ze Stanowic. Samochód został przekazany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie. Z kolei 9 grudnia odbyły się uroczystości związane z przekazaniem wozu jednostce OSP z Bełku.

„Każdemu z Was należą się słowa podziękowania za wszystko, co robicie dla mieszkańców naszej gminy. Każdego dnia z narażeniem życia czuwacie nad ich bezpieczeństwem - podkreślił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski zwracając się do strażaków. - Jesteście zawsze tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie, zdrowie i dobytek. Życzymy Wam, żeby wyjazdów do pożarów czy wypadków było jak najmniej” - dodał Burmistrz. Podziękowania za pracę strażaków złożyli również: Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda oraz Sołtys Bełku Jolanta Szejka.

Samochód ratowniczo gaśniczy przekazany jednostce z Bełku kosztował 1 254 600 zł. Na jego zakup 600 000 zł przekazała Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 500 000 zł - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 100 000 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kwota 54 600 zł to wkład własny OSP Bełk.

Dodatkowo 10 000 zł na doposażenie samochodu przekazało także Starostwo Powiatowe w Rybniku.

„Z całego serca dziękujemy wszystkim, dzięki którym dziś możemy cieszyć się z nowego wozu. Jednostka z Bełku w minionym roku została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, nowy sprzęt będzie służyć wszystkim tym, którym ruszamy z pomocą” - mówił Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełku Witold Siepielewski.