Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta na temat planu zagospodarowania przestrzenego

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta na temat planu zagospodarowania przestrzenego

Rozpoczęły się prace nad przystąpieniem do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełku. Informacje można uzyskać u Pani Sołtys Jolanty Szejka oraz w urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny