Stop wycince Naszych lasów !

Stop wycince Naszych lasów !

W trosce o otaczające nas lasy a w szczególności o starodrzew oraz obawę o niepokojącą skalę wycinanego lasu złożyliśmy pismo do Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik o treści :

Z uwagi na fakt, że obecny Plan Urządzenia Lasu obowiązuje do roku 2026, zwracam się z prośbą, jako Sołtys Sołectwa Bełk, o informację, czy rozpoczęły się konsultacje społeczne do opracowania nowego Planu Urządzenia Lasu? Jeżeli tak, to proszę również o włączenie przedstawicieli sołectwa Bełk, jako jednostki pomocniczej gminy Czerwionka-Leszczyny, do udziału w pracach mających na celu opracowanie nowego Programu.
Las bywa często nazywany „żywą fabryką tlenu”, jest też domem dla wielu gatunków zwierząt, oczyszcza powietrze, a nawet chroni przed powodziami – las to nasze dobro publiczne, które pełni wiele istotnych funkcji. Drzewa są ważne nie tylko dla przyrody, ale także dla nas samych. Dlatego bardzo proszę o uwzględnienie strony społecznej w tworzeniu wyżej wymienionego dokumentu, który jest dokumentem strategicznym w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej.

Leszek Szejka