Trwa budowa przedszkola w Bełku

Trwa budowa przedszkola w Bełku

Trwa budowa nowego przedszkola w Bełku. Nowoczesne, w pełni wyposażone sale będą przystosowane dla trzech oddziałów najmłodszych mieszkańców sołectwa i gminy. Nowy obiekt powstanie po wielu latach oczekiwań i zrekompensować ma obecne warunki, w których uczą się i bawią dzieci.

Nowe przedszkole powstaje już obok Zespołu Szkół nr 5. Będzie to obiekt trzyoddziałowy, z pełnym węzłem kuchennym, z możliwością prowadzenia zajęć ruchowych, wyposażony także w windę dla dzieci niepełnosprawnych. Obok przedszkola powstanie również plac zabaw.

„Prace rozpoczęły się od zdemontowania starego wodociągu i utworzenia nowego obejścia wodociągowego wokół budynku przedszkola. Po pracach ziemnych, nastąpiły roboty fundamentowe. W tej chwili, wykonane są wylewki na poziomie parteru, ukończono budowę ścian nośnych parteru, ułożono nadproża i wykonawca przygotowuje się do układania stropu. Na parterze wykonano także część kanału windy dla dzieci niepełnosprawnych” - wylicza Grzegorz Kowalski, naczelnik wydziału inwestycji i remontów w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

Z roku na rok Gmina zmuszona była wykładać coraz większe pieniądze, starając się utrzymywać obiekt obecnego przedszkola. Mieści się ono w budynku, który powstał w XIX wieku i jest własnością parafii.

„Jesteśmy wdzięczni proboszczowi, że możemy użytkować ten budynek. Obiekt ma jednak sporo poważnych wad, a ponieważ nie jest własnością gminy, inwestowanie w tym miejscu ograniczać się może wyłącznie do doraźnych remontów” - mówi Urszula Dziewior, dyrektor Przedszkola w Bełku.

„Przedszkole w Bełku odbiega wyraźnie od standardów innych tego typu placówek w naszej gminie. Jesteśmy więc przekonani, że najmłodsi i ich rodzice będą zadowoleni z nowej inwestycji” - dodaje G. Kowalski.

Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Zakończenie zadania planowane jest na koniec 2015 r. Inwestycja pochłonie kwotę ok. 3,5 mln zł. Na ten cel Gmina będzie się starała pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.