Zapraszamy na Zebranie Wiejskie

Zapraszamy na Zebranie Wiejskie

Sołtys sołectwa Bełk wraz z Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zaprasza na Zebranie Wiejskie. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 maja 2024 roku o godz. 18:00 w sali Klubu Kultury w Bełku przy ul. Palowickiej 2.

Tematami zebrania będą:
- sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
- sprawy bieżące - wolne głosy