Zostaw 1% podatku w naszej miejscowości

Zostaw 1% podatku w naszej miejscowości

Po wielu latach działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk udało się zdobyć status Organizacji Pożytku Publicznego, na które od tego roku możesz oddać swój 1 % podatku.

Przekazany nam 1 % podatku zostanie wykorzystany na działnia ekologiczne, kulturowe, sportowe, edukacyjne oraz ochronę zabytków w naszej miejscowości.

Dołącz do Naszej drużyny !

W zeznaniu podatkowym wpisz  nasz nr KRS 0000294754