Dołącz do Klubu „100” – wspieraj lokalne dziedzictwo

Dołącz do Klubu „100” – wspieraj lokalne dziedzictwo

Klub „100” to nowa inicjatywa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk mająca budować społeczną odpowiedzialność za lokalne dziedzictwo kulturowe.

Projekt ten ma na celu zgromadzenie wokół Stowarzyszenia osób, którym nie jest obojętne lokalne dziedzictwo kulturowe i chcą poprzez comiesięczną darowiznę (nie mniej niż 10 zł) wesprzeć działania na rzecz ratowania naszych wspaniałych zabytków.

Członkiem Klubu „100” zostają osoby, które dokonają wpłaty w formie przelewu na numer konta: 78 8454 1095 2003 0042 5308 0004 z dopiskiem: „Darowizna – Klub 100 – Ratujemy zabytki w Bełku”.

W ramach akcji „Ratujemy zabytki w Bełku” między innymi przekazaliśmy środki finansowe na prace konserwatorskie przy krzyżach Męki Pańskiej z 1874 i 1878 r. oraz zrealizowaliśmy projekty dot. starego cmentarza przy kościele pw. św. Marii Magdaleny i wzgórza Lukasów (szerzej o tych działaniach w zakładkach Stary cmentarz i Wzgórze Lukasów).

Więcej informacji można otrzymać kontaktując się z Michałem Stokłosą pod numerem tel. 509 055 411.

Zapraszamy do włączenia się w akcję.

Klub 100