Muzeum w Rybniku objęło patronatem projekt dot. starego cmentarza

Muzeum w Rybniku objęło patronatem projekt dot. starego cmentarza

Muzeum w Rybniku objęło patronatem projekt pn. "Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasze wspólne dziedzictwo" realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Współpraca obu instytucji dotyczyć będzie m. in. identyfikacji nagrobków, stworzenia scenariusza ścieżki edukacyjnej poświęconej zabytkowej nekropolii oraz organizacji konferencji podsumowującej projekt.

Bardzo serdecznie dziękujemy Muzeum w Rybniku, na czele z Panem Dyrektorem dr Bogdanem Klochem, za wsparcie naszej inicjatywy.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa oraz z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny