Spotkanie podsumowujące

Spotkanie podsumowujące

Zakończyła się realizacja projektu "Poznaj historię - Bełk widziany oczami seniorów". Z tego powodu była okazja spotkać się i podsumować zrealizowane działania.

Podczas spotkania podsumowującego uczestnicy projektu "Poznaj historię - Bełk widziany oczami seniorów" podzielili się swoimi wspomnieniami z pozostałymi, w tym z dziećmi. Ci ostatni byli bardzo ciekawi zwłaszcza starych fotografii, które ze sobą przynieśli seniorzy.

Była to też okazja do zapoznania się z powstałym w ramach projektu przewodnikiem w formie mapy oraz do spaceru z opowieścią po najciekawych miejscach naszej miejscowości, jakim niewątpliwie jest kościół pw. św. Marii Magdaleny z XVIII w. oraz gródek stożkowaty z XIII/XIV w. Seniorzy opowiadli wówczas ciekawostki związane z tymi miejscami oraz odpowiadali na pytania uczestników spaceru.

Projekt "Poznaj historię w opowieści ukrytą. Bełk widziany oczami seniorów" realizowany był w ramach Programu „UTW - Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Dofinansowano ze środków programu „UTW-Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"