Ulicówka po raz dziewiąty !

Ulicówka po raz dziewiąty !

Za ponad 2 tygodnie, tj. 2 września 2018 r., na stadionie sportowym przy ulicy Głównej 28 w Bełku zostanie rozegrany turniej piłki nożnej "Ulicówka". Impreza odbędzie się już po raz dziewiąty :)

Turniej jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców naszego sołectwa bez względu na wiek i płeć. Wystarczy zgłosić drużynę, która będzie złożona z reprezentantów poszczególnych ulic (np. ulica Główna), osiedla (np. "PGR") lub organizacji mających siedzibę w Bełku (np. Ochotnicza Straż Pożarna). Można zgłosić drużynę złożoną z reprezentantów dwóch, trzech lub więcej ulic pod warunkiem wyrażenia zgody przez Organizatora.

UWAGA - zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.

Zgłoszenie drużyny następuje na druku określonym w załączniku nr 1 Regulaminu Turnieju Piłki Nożnej pod nazwą "Ulicówka".

Tak jak w poprzednich edycjach, drużyna może składać się maksymalnie z 10 zawodników, w tym 2 zawodników do lat 15. Nie ma możliwości dopisywania lub zamiany zawodników w czasie turnieju. Liczba zawodników na boisku w trakcie meczu wynosi 5 + 1.

UWAGA - na boisku zawsze musi przebywać co najmniej 1 zawodnik do lat 15.

System gry będzie uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn. W przypadku zgłoszenia się do Turnieju 8 drużyn lub mniej mecze zostaną rozegrane w systemie "każdy z każdym". W pozostałych sytuacjach, tj. w przypadku dziewięciu lub więcej drużyń, rozgrywki zostaną podzielone na fazę grupową oraz fazę pucharową.

Wydarzeniem towarzyszącym imprezie jest miniturniej w siatkonogę par. Każda drużyna zgłoszona do Turnieju jest zobowiązana wystawić drużynę składającą się z dwóch osób do miniturnieju.

UWAGA - organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia na czas turnieju - wszyscy startują na własne ryzyko - zalecane ubezpieczenie się we własnym zakresie.

Pozostałe zasady obowiązujące podczas turnieju piłki nożnej "Ulicówka" oraz w miniturnieju w siatkonogę par zostały określone w Regulaminie Turnieju Piłki Nożnej pod nazwą "Ulicówka".

WAŻNE !!!

Każdy pełnoletni zawodnik musi wypełnić oświadczenie stanowiące załącznik nr 3, zaś zawodnik małoletni oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do w/w Regulaminu. Podpisane oświadczenia muszą zostać dostarczone wraz z zgłoszeniem drużyny do Turnieju.

Zapraszamy do wspólnej zabawy :)

Więcej informacji pod numerem: 501541121 (Leszek) oraz 509055411 (Michał)

Do pobrania:
Regulamin Turnieju Piłki Nożnej pod nazwą "Ulicówka"