Wigilia dla samotnych

Wigilia dla samotnych

Okres świąteczny skłania nas do refleksji nad własnym życiem, święta są bowiem znakomitą okazją, aby pojednać się z bliźnim, spędzić więcej czasu z rodziną lub najbliższymi osobami i cieszyć się miłością innych. Powinniśmy doceniać obecność drugiego człowieka. Każdy powinien być obdarowany ciepłem i dobrym słowem. Takie jest najważniejsze przesłanie Świąt Bożego Narodzenia.

W tych minionych świątecznych dniach nie zapomniano o osobach samotnych. 21 grudnia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyło się spotkanie wigilijne, które w jakimś stopniu powyższe przesłanie miało wypełnić.


W spotkaniu uczestniczyło 95 osób z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Były to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. W uroczystości uczestniczyli także: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik, Skarbnik Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zbigniew Wojtyło, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Celina Cymorek oraz ks. dziekan Antoni Szczypka.


Spotkanie rozpoczęło się pokazem multimedialnym o tematyce świątecznej przygotowanym przez podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w Czerwionce-Leszczynach.


Po spektaklu zgromadzeni na sali widowiskowej CKE udali się na uroczystą wieczerzę wigilijną. Zanim jednak przełamano się opłatkiem życzenia świąteczne złożył ks. dziekan Antoni Szczypka. Następnie przystąpiono do wieczerzy. Gdy spotkanie dobiegało końca, na uczestników wigilii czekała niespodzianka – paczka świąteczna, którą wręczyli: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka Wiesław Janiszewski, Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik oraz Skarbnik Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zbigniew Wojtyło.


Spotkanie wigilijne zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy „Feniks” z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach w ramach projektu „Wigilia dla samotnych”, który współfinansowany był ze środków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.


Stowarzyszenie Pomocy „Feniks” składa wyrazy podziękowania dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, Seniorów z Zameczku oraz wolontariuszy za pomoc przy organizacji tej uroczystości.