Wręczono nagrody w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”

Wręczono nagrody w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”

Wczoraj, 15 czerwca, w Gminie Rudziniec na ręce przedstawicieli sołectw przekazano nagrody i wyróżnienia zdobyte w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego 2020”.

Sołectwo Bełk w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny zostało laureatem drugiego miejsca w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi za projekt „Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasze wspólne dziedzictwo”. Podczas uroczystości Gminę i Miasto reprezentowali Burmistrz Wiesław Janiszewski oraz Michał Stokłosa i Leszek Szejka ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Na zdjęciu: Michał Stokłosa i Leszek Szejka ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk oraz Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

W ubiegłorocznej edycji konkursu przyznano nagrody o łącznej wartości 120 tys. zł w pięciu kategoriach: najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza zagroda wiejska, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepsza strona internetowa sołectwa i najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe.

„Gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Nasze województwo może się poszczycić wieloma pięknymi miejscami, ten konkurs wspaniale angażuje mieszkańców i jest formą docenienia ich pracy i osiągnięć. Cieszę się, że możemy się spotkać i złożyć Państwu osobiście gratulacje”

- mówił radny Sejmiku Śląskiego Bartłomiej Kowalski, który wraz z Marcinem Rachwałem, dyrektorem departamentu terenów wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego wręczył nagrody laureatom.

Celem konkursu „Piękna wieś” jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Puchar oraz dyplom dla sołectwa Bełk

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk polegało na wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji cmentarza przy zabytkowym drewnianym kościele pw. św. Marii Magdaleny z XVIII w. wraz z identyfikacją pochowanych tam osób oraz uporządkowanie terenu nekropolii. Istotnym elementem zadania było szerzenie idei społecznej odpowiedzialności za lokalne dziedzictwo kulturowe.

„Gratuluję serdecznie wszystkim odpowiedzialnym za realizację projektu w Bełku. Jestem pod wielkim wrażeniem tej inicjatywy i umiejętności zaangażowania mieszkańców do działania na rzecz wspólnego dziedzictwa. Przy tej okazji dziękuję także sołtysom i mieszkańcom sołectw za ustawiczne zaangażowanie w życie swoich małych społeczności”

- podsumowuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

Dyplom dla sołectwa Bełk

Komisja Konkursowa oceniła zgłoszenia i przyznała nagrody uczestnikom na podstawie przesłanych materiałów multimedialnych. 

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego:
    • I miejsce - Studzionka, gm. Pszczyna pow. pszczyński - 27 tys. zł,
    • II miejsce - Kozy, gm. Kozy pow. bielski - 20 tys. zł,
    • III miejsce - Bycina, gm. Rudziniec pow. gliwicki - 15 tys. zł.

W kategorii najpiękniejsza zagroda wiejska województwa śląskiego:
    • I miejsce - Tomasz i Marta Tyfel, gm. Mykanów pow. częstochowski - 2,5 tys. zł,
    • II miejsce - Krystian Kamieniorz, gm. Goleszów pow. cieszyński - 2 tys. zł,
    • III miejsce - Edward, Bronisława, Łukasz, Joanna Greń, gm. Bestwina pow. bielski - 1,5 tys. zł.

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi:
    • I miejsce - Sołtysówka w Raczkowicach Kolonii, gm. Dąbrowa Zielona pow. częstochowski - 8 tys. zł,
    • II miejsce - Nasze wspólne dziedzictwo, gm. Czerwionka-Leszczyny pow. rybnicki - 5 tys. zł,
    • III miejsce - Remont świetlicy OSP Konary i przekształcenie jej na Klub Seniora oraz rewitalizacja przestrzeni dookoła świetlicy, gm. Kłomnice pow. częstochowski - 3 tys. zł.

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje:
    • I miejsce - Wykopki z tradycją, gm. Mykanów pow. częstochowski - 7 tys. zł,
    • II miejsce - Wielkanocny stół w Gminie Strumień, gm. Strumień pow. cieszyński - 5 tys. zł,
    • III miejsce - Kiszenie kapusty, gm. Miedźna pow. pszczyński - 3 tys. zł.

W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa:
    • I miejsce - gm. Pszczyna www.rudoltowice.pl pow. pszczyński - 2 tys. zł,
    • II miejsce - gm. Rudziniec www.solectwokleszczow.pl pow. gliwicki - 1,5 tys. zł,
    • III miejsce - gm. Bobrowniki www.rogoznik.pl pow. będziński - 1 tys. zł.

Zdjęcia: Hanna Piórecka-Nowak

Źródło: UGiM Czerwionka-Leszczyny