Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w "Sołtysówce", przy ul. Palowickiej 2, w dniu 6 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00.

W porządku obrad m.in. sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk w roku 2017 (merytoryczne i finansowe), podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz sprawy bieżące.