Co zrobiliśmy

2014 

 • zawarcie partnerstwa z Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach

 • prezentacja drużyny żużlowej ŻKS ROW Rybnik

 • realizacja projektu pn. "Rock'n'rollowa gala na Słonecznym Placu - IV edycja"

 • realizacja projektu pn. "Ulicówka 5"

 • realizacja projektu pn. "Ściśle fajne" wydanie drugie

 • realizacja projektu Senior-Enter

 • realizacja drugiego etapu prac zagospodarowania terenu wokół ośrodka zdrowia na cele rekreacyjne – inicjatywa lokalna (zamontowano nowe urządzenia, tj. urządzenie do siłowni zewnętrznej, stół do gryw piłkarzyki oraz kosz do gry w koszykówkę. Zakupione zostały także dwie ławeczki i dwa kosze na śmieci)  

 • prace porządkowe przy kościele pw. św. Marii Magdaleny

 • współudział w organizacji Dożynek 2014

 • organizacja konkursów żużlowych

 • pomoc przy zgłoszeniu miejscowości Bełk do konkursy „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”

2013

 • realizacja projektu pn. "Talk to me! - organizacja konwersacyjnych zajęć językowych dla dzieci z gminy Gaszowice (partner)
 • nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem ŻKS ROW Rybnik
 • członkowie Stowarzyszenia - Michał Stokłosa i Marian Tryzna - zostają wybrani do władz LKS Bełk
 • organizacja konkursu "EKOMEMORY"
 • organizacja konkursów żużlowych
 • uzyskanie przez Panią Jolantę Szejka - Prezes Stowarzyszenia oraz Sołtys Bełku - tytułu "Sołtysa Roku"
 • współorganizacja Festynu Charytatywnego "Dzieci Dzieciom"
 • realizacja projektu pn. "Narysuj trasę rowerową - społeczny portal planowania sieci tras rowerowych w powiecie rybnickim i Mieście Rybnik"
 • realizacja projektu pn. "Rock'n'rollowa gala na Słonecznym Placu - III edycja"
 • realizacja projektu pn. "Ulicówka 4"
 • realizacja projektu pn. "Ściśle fajne"
 • realizacja projektu pn. "Media Lab - portal czerwionka.org"
 • realizacja następujących inicjatyw lokalnych: 
  * "Budowę systemu nawadniającego boiska sportowe na stadionie w Bełku" 
  * "Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia na cele rekreacyjne - I etap"
  * "Wykonanie systemu alarmowego w budynkach gospodarczych przy boisku sportowym w Bełku"
 • współudział w organizacji Dożynek 2013
 • realizacja projektu pn. "Znajomość języka obcego - sukces osobisty i zawodowy" (partner)
 • prace porządkowe przy kościele pw. św. Marii Magdaleny
 • nawiązanie współpracy z czasopismem "Starożytności"
 • organizacja konkursu "Chwila Nieuwagi"
 • prowadzenie strony internetowej www.belk.pl

2012

 • pomoc przy organizacji Jarmarku Wielkanocnego w Leszczynach
 • realizacja akcji "Sprzątamy Aleję Dębową"
 • pomoc przy prezentacji sołectwa w cyklu spotkań "Mamy talenty" z okazji 50-lecia nadania praw miejskich Czerwionce-Leszczynom
 • realizacja II edycji projektu pn. "Rock'n'rollowa gala na Słonecznym Placu" 
 • realizacja pierwszej historycznej inicjatywy lokalnej polegającej na montażu monitoringu na Słonecznym Placu
 • organizacja akcji "Sprzątamy Wzgórze Lukasów"
 • realizacja projektu pn. "Ulicówka po raz trzeci"
 • pomoc przy organizacji Dożynek Powiatowych Bełk-Palowice
 • pomoc przy organizacji Dożynek sołeckich
 • pozyskanie funduszy w ramach inicjatyw lokalnych na:
  * "Budowę systemu nawadniającego boiska sportowe na stadionie w Bełku"
  * "Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia na cele rekreacyjne - I etap"
  * "Wykonanie systemu alarmowego w budynkach gospodarczych przy boisku sportowym w Bełku"
 • pomoc w sprzątaniu terenu zabytkowego kościoła Marii Magdaleny
 • udział w spotkaniu opłatkowym

2011

 • udzielono poparcia kandydaturze Pani Prezes Jolanty Szejka w związku ze zgłoszeniem Jej do konkursu "Sołtys Roku" – edycja 2010
 • członkowie Stowarzyszenia - Szymon Zgoll i Marian Tryzna - zostają wybrani do władz LKS Bełk
 • organizacja akcji "Mieszkańcy dbają o wspólne dziedzictwo kulturowe"
 • współudział w organizacji "Majówki 2011"
 • organizacja "Rock’n’rollowej gali na Słonecznym Placu",
 • organizacja drugiej edycji "Ulicówki” – turnieju piłki nożnej
 • współudział przy podświetleniu Wzgórza Lukasów od strony ulicy Wolności
 • organizacja akcji "Sprzątamy Aleję Dębową"
 • współudział w organizacji Festynu Śląskiego w Przegędzy 
 • udział w Dożynkach Powiatowych – Gaszowice 2011
 • współudział w organizacji "Dożynek 2011"
 • udział w projekcie "Inkubator Aktywności Lokalnej w Czerwionce-Leszczynach"
 • pomoc przy organizacji jarmarku świątecznego w Czerwionce-Leszczynach
 • udział w spotkaniu opłatkowym
 • darowizna kamery do monitoringu na rzecz Zespołu Szkół Nr 5 w Bełku
 • udział w projekcie "Region Aktywnych Organizacji - utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w woj. śląskim"

 2010

 • zmiana adresu siedziby stowarzyszenia i sołtysówki do budynku Ośrodka Zdrowia
 • montaż tablicy informacyjnej na ścianie budynku Ośrodka Zdrowia 
 • montaż słupa informacyjnego o siedzibie "SNRRW Bełk” i sołtysówce przy ul. Palowickiej
 • prace porządkowe na Wzgórzu Lukasów
 • wymiana pokrycia dachowego kaplicy na Wzgórzu Lukasów
 • realizacja projektu pn. "Jest takie miejsce na ziemi - jubileusz 150-lecia neogotyckiej kaplicy”
 • montaż baneru promującego rybnicki żużel
 • zbiórka publiczna na renowację neogotyckiej kaplicy na Wzgórzu Lukasów
 • II Turniej wsi – boisko LKS Bełk
 • organizacja turnieju piłki nożnej reprezentacji ulic naszej miejscowości – "Ulicówka"
 • współudział przy organizacji "Dożynek 2010"
 • montaż "witacza" od strony Czerwionki
 • montaż "witacza" od strony Stanowic
 • montaż "witacza" LKS Bełk przy boisku sportowym
 • udział w spotkaniu opłatkowym w Klubie Kultury
2009

 • realizacja projektu "Śladami Belka - ścieżka edukacyjna"
 • wykonanie Planu Odnowy Miejscowości Bełk
 • współudział w organizacji Babskiego Combru
 • prace renowacyjne na kopcu
 • prace porządkowe przy "starym" kościele
 • pomoc przy organizacji wizyty studyjnej uczestników III Kongresu Odnowy Wsi
 • nowa odsłona www.belk.pl
 • zawarcie porozumienia z RKM ROW Rybnik
 • montaż witacza - "Bełk wita" - od strony Palowic
 • udział w I Turnieju Wsi - Palowice
 • współudział w organizacji festynu z okazji 80-lecia klubu sportowego w Bełku
 • współudział w organizacji "Dożynek 2009"
 • współudział w organizacji Biesiady Andrzejkowej
 • współudział w organizacji spotkania opłatkowego
 • ufundowanie choinki przy skrzyżowaniu ulicy Głównej z ulicą Palowicka
 • współudział w organizacji Balu Sylwestrowego
2008

 • założenie strony internetowej www.belk.pl
 • montaż witacza - "Bełk wita" - od strony Orzesza
 • współudział w organizacji Babskiego Combru
 • prace renowacyjne na Wzgórzu Lukasów
 • organizacja konkursu "Wiem wszystko o mojej miejscowości. Blaski i cienie mojej wsi w dziejach historii. Wieś Bełk – w plastyce"
 • organizacja konkursu na logo Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk
 • organizacja wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Czerwionce-Leszczynach konkursu pt. "Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Bełku w oczach mieszkańców naszej gminy"
 • współudział przy organizacji imprezy "Nasz festyn – wspólna zabawa", który brał udział w ogólnopolskiej kampanii "Czerwiec aktywnych społeczności"
 • pomoc przy budowie Słonecznego Placu
 • udział w Dożynkach Powiatowych 2008 - Bełk-Palowice
 • organizacja turnieju tenisa stołowego
 • wykonanie koszulek z logo Stowarzyszenia
 • współudział w organizacji festynu na otwarcie Słonecznego Placu
 • montaż zabawki na Słonecznym Placu
 • realizacja projektu pn. "Śladami Belka - ścieżka edukacyjna"
 • remont siedziby przy ulicy Palowickiej 17
 • udział w I Gminno-Miejskim turnieju Kół Gospodyń Wiejskich
 • ufundowanie choinki na Słonecznym Placu
 • pomoc przy organizacji spotkania opłatkowego
 • pomoc przy organizacji Balu Sylwestrowego